Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Dvořáková, Zdeňka lieferte 14 Treffer
1

Český jazyk v sešitech pro první stupeň základní školy. Pravopis. Pracovní sešit

Dvořáková, Zdeňka Praha 1992
2

Malý mluvnicko-pravopisný rádce pro 2. - 5. ročník základní školy. (Výběr z Pravidel českého pravopisu)

Dvořáková, Zdeňka Praha 1996
3

Český jazyk pro 3. ročník základní školy. 11. přeprac. vyd

Dvořáková, Zdeňka Praha 1995
4

Český jazyk pro 4. ročník ZŠ. 9., přeprac. vyd

Dvořáková, Zdenka Praha 1993
5

Český jazyk v sešitech pro první stupeň základní školy. Tvarosloví

Dvořáková, Zdeňka Praha 1993
6

Obrana jazyka českého proti zlobivým jeho utrhačům

Dvořáková, Zdeňka; Buriánková, Milada, in: Český jazyk a literatura, 63, č. 5, 2012-13, s. 234-242
7

Metodická příručka k učebnici Český jazyk v sešitech pro 1. stupeň základní školy

Zimová, Ludmila; Dvořáková, Zdeňka Praha 1994
8

Český jazyk pro 5. ročník základní školy

Dvořáková, Zdeňka; Styblík, Vlastimil; Ondrášková, Karla Praha 1996
9

Cvičení z pravopisu pro malé školáky. 3. vyd

Styblík, Vlastimil; Dvořáková, Zdeňka; Vitvarová, Jiřina Praha 1995
10

Metodická příručka k učebnici Český jazyk pro 3. ročník základní školy

Styblík, Vlastimil; Ondrášková, Karla; Dvořáková, Zdeňka Praha 1998