Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Dragoun, Michal lieferte 6 Treffer
1

Slovník pojmů kompozičního šachu

Dragoun, Michal Praha 1997
2

Soupis středověkých rukopisů Knihovny Národního muzea. Doplňky ke katalogům F. M. Bartoše, J. Vašici a J. Vajse

Dragoun, Michal Praha 2011
3

Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea v Praze. Sbírky Adolfa Patery a Čeňka Zíbrta

Dragoun, Michal; Marek, Jindřich Praha 2012
4

Čítanka latinských textů z pozdně středověkých Čech

Doležalová, Lucie; Dragoun, Michal; Ctibor, Jan Praha 2017
5

Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea. Signatura 1 A

Brčák, Marek; Dobiáš, Dalibor; Dragoun, Michal; Jamborová, Martina; Měřička, Matěj; Voleková, Kateřina Praha 2014
6

Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea. Signatura 1 B a 1 C

Beneš, Jiří; Dobiáš, Dalibor; Dragoun, Michal; Halama, Ota; Klosová, Markéta; Lelková, Iva; Měřička, Matěj Praha 2015