Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Dokulil, Miloš lieferte 38 Treffer
1

Tvoření slov

Dokulil, Miloš, in: Čeština - řeč a jazyk, Praha, ISV ; 1996, s. 78-133
2

The Prague School's theoretical and methodological contribution to "word formation"(derivology)

Dokulil, Miloš, in: The Prague School of Structural and Functional Linguistics : A Short Introduction, Amsterdam, Benjamins ; 1994, s. 123-161
3

Cizí jazyky a naše pravopisná reflexe

Dokulil, Miloš, in: Spisovnost a nespisovnost dnes : Sborník příspěvků z mezinárodní konference Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. Šlapanice u Brna 17. - 19. ledna 1995, Brno, MU ; 1996, s. 98-102.
4

Hodnoty a dějiny

Dokulil, Miloš, in: Realismus ve vědě a filosofii : Sborník sestaven z příspěvků přednesených na mnohaoborovém semináři, který k tématu uspořádal ve dnech 8.-11. 11. 1994 Filosofický ústav AV ČR, Praha, Filosofia ; 1995, s. 98-116.
5

On morphological oppositions

Dokulil, Miloš, in: Praguiana 1945-1990, Amsterdam, Benjamins ; 1994, s. 113-130
6

Josef Filipec osmdesátiletý

Dokulil, Miloš, in: Slovo a slovesnost, 56, č. 2, 1995, s. 153-154
7

[Vážení přátelé!]

Dokulil, Miloš, in: Josef Vachek v dopisech a vzpomínkách, Brno, MU ; 1998, s. 23-26
8

Ctidružice: Ctidruž-ice nebo Cti-družice?

Dokulil, Miloš, in: Onomastické práce. Sv. 4 [OnPr 4] : Sborník rozprav k sedmdesátým narozeninám univ. prof. PhDr. Ivana Lutterera, CSc, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2000, s. 75-76
9

Jak jsem "se stal"onomastikem

Dokulil, Miloš, in: Acta onomastica, 40 (1999), 2000, s. 31-32
10

Děti, dítky, dětičky

Dokulil, Miloš, in: Naše řeč, 84, č. 5, 2001, s. 269