Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Chromečka, Julius lieferte 13 Treffer
1

Ke strukturním a významovým shodám frazeologických jednotek němčiny a češtiny

Chromečka, Julius, in: Cizí jazyky, 38, č. 5-6, 1994-95, s. 195-202
2

Německy bez (po)chyb. Soubor kombinačních překladových cvičení k bezpečnému, rychlému a aktivnímu osvojení základů německé mluvnice a slovní zásoby

Chromečka, Julius Ostrava 1997
3

Němčina pro posluchače hornicko-geologické fakulty. 2. vyd

Chromečka, Julius Ostrava 1999
4

Německy bez (po)chyb 2. Soubory německých vět a cvičení k nejdůležitějším jevům německé gramatiky

Chromečka, Julius Ostrava 2000
5

Jak komunikovat anglicky: česko-anglický konverzační slovník jazykových prostředků k vyjádření nejčastějších citových stavů, volních a intelektuálních postojů, řady gramatických funkcí a obecných témat v mluvené angličtině

Chromečka, Julius Ostrava 2001
6

Jak komunikovat německy. Česko-německý konverzační slovník jazykových prostředků k vyjádření nejčastějších citových stavů, volních a intelektuálních postojů a několika obecných témat v mluvené němčině

Chromečka, Julius Ostrava 2003
7

Stručný česko-německý slovník frází a idiomů

Chromečka, Julius Ostrava 2003
8

Stručný česko-anglický slovník frází a idiomů

Chromečka, Julius Ostrava 2004
9

Úvod do odborné němčiny

Chromečka, Julius; Želazko, Miloslav Ostrava 1995
10

Němčina pro jazykové školy 2. 6., přeprac. vyd

Höppnerová, Věra; Chromečka, Julius; Kremzerová, Anna Praha 1998