Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Chmelíková, Věra lieferte 6 Treffer
1

Ženské pohádkové bytosti (aktivita ženských postav v díle K. J. Erbena a B. Němcové)

Chmelíková, Věra, in: Žena - Jazyk - Literatura : Sborník z mezinárodní konference, Ústí nad Labem 3. až 5. září 1996, Ústí n. Labem, UJEP ; 1996, s. 96-98
2

Kultura mluveného projevu

Chmelíková, Věra Plzeň 1989
3

Výslovnost jmen vlastních. Slovníček výslovnosti autorů světové literatury v Čítance středních škol

Chmelíková, Věra Plzeň 1988
4

Výuka českého jazyka pro Němce

Chmelíková, Věra Plzeň 1992
5

Proměnlivost jazyka v překladech publicistického textu z češtiny do němčiny

Chmelíková, Věra; Chýlová, Helena, in: Jazyk a literatura 16. Sborník Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni : Věnováno prof. PhDr. Lumíru Klimešovi, CSc., k sedmdesátinám, Plzeň, PF ZČU ; 1994, s. 19-30.
6

Řemesla a jazyk řemesel v lidové slovesnosti

Chmelíková, Věra; Chýlová, Helena, in: Jazyk a literatura 17 : Sborník katedry českého jazyka a literatury PF ZČU v Plzni, Plzeň, ZČU ; 2000, s. 14-24.