Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Buzássyová, Ľudmila lieferte 11 Treffer
1

Niekoľko poznámok k Plautovým identifikáciam

Buzássyová, Ľudmila, in: Auriga (ZJKF), 38 (1996), č. 1; 39 (1997), č. 1, 1997, s. 30-42
2

Parisylabá v latinčine

Buzássyová, Ľudmila, in: Grammaticus : Studia linguistica Adolfo Erharto quinque et septuagenario oblata, Brno, MU ; 2001, s. 45-55.
3

Správa o činnosti SKJF v roku 2003

Buzássyová, Ľudmila, in: Auriga, 46, č. 1-2, 2004, s. 149-152
4

Správa o činnosti SJKF v roku 2002

Buzássyová, Ľudmila, in: Auriga, 45, č. 1-2, 2003, s. 154-155
5

Správa o činnosti SJKF v roku 2001

Buzássyová, Ľudmila, in: Auriga, 44, č. 1-2, 2002, s. 144-145
6

Správa o činnosti SJKF v roku 2000

Buzássyová, Ľudmila, in: Auriga, 43, č. 1-2, 2001, s. 163-164
7

Tretia deklinácia a jej kľúčové problémy: flektívne pravidlá tretej deklinácie

Buzássyová, Ľudmila, in: Auriga, 42, č. 1-2, 2000, s. 18-35
8

Správa o činnosti SJKF v roku 1999

Buzássyová, Ľudmila, in: Auriga, 42, č. 1-2, 2000, s. 161-164
9

The ' phonetic complex' in Renaissance Latin grammar. Petrus Ramus's Dichotomies and their reflections in two vernacular grammatical texts

Buzássyová, Ľudmila, in: Graeco-Latina Brunensia, 21, č. 2, 2016, s. 81-98
10

Ján Herkeľ a jeho dielo Základy všeobecného slovanského jazyka odvodené zo živých rečí a podložené zdravými zásadami logiky

Buzássyová, Ľudmila Bratislava 2009