Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Bečka, Jiří lieferte 25 Treffer
1

Slovanský ústav v dobách nacistické okupace

Bečka, Jiří, in: Věda v českých zemích za druhé světové války : Sborník z konference (Praha, 18.-19. listopadu 1997), Praha, Archiv AV ČR ; 1998, s. 87-101, 4 příl
2

Vrátí se Tádžikistán k arabskému písmu?

Bečka, Jiří, in: Nový Orient, 47, č. 8, 1992, s. 229-231
3

The writings of Xalilollāh Xalili

Bečka, Jiří, in: Ex pede pontis : Papers presented on the occassion of the 70th anniversary of the foundation of the Oriental Institue Prague, Praha, Orientální ústav ČSAV ; 1992, s. 16-22
4

Slovanský ústav a pokusy o likvidaci slavistiky

Bečka, Jiří, in: Slavia, 64, č. 4, 1995, s. 357-369
5

Jazyky a písma v padesáti ročnících

Bečka, Jiří, in: Nový Orient, 50, č. 7, 1995, s. 244-245
6

Alois Musil und die Gründung des Orientalistischen Instituts in Prag

Bečka, Jiří, in: Archív orientální, 63, č. 4, 1995, s. 431-434
7

Žáci Rudolfa Dvořáka. Z dějin české orientalistiky

Bečka, Jiří, in: Nový Orient, 50, č. 2, 1995, s. 73-77
8

"Arabic science" at Prague University in the 14th and 15th centuries

Bečka, Jiří, in: Archív orientální, 66, č. 1, 1998, s. 47-54
9

Slovanský ústav jako součást dějin československé slavistiky 1918-1945

Bečka, Jiří, in: Slavia, 67, č. 1-2, 1998, s. 241-248
10

Sborníky Carpatica a společenské vědy

Bečka, Jiří, in: Česko-slovenská vzájemnost a nevzájemnost [Č-SlVz], Brno, MU ; 2000, s. 41-50