Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Bayerová, Naděžda lieferte 34 Treffer
1

Vlastní jména ve vybraných textech učebnic českého jazyka v 1.-4. ročníku ZŠ. Modelová analýza

Bayerová, Naděžda, in: Slavistika : Acta Facultatis paedagogicae Universitatis Šafarikanae. Vol 3: Onomastika a škola, Prešov, PF Univ. Praha J. Šafárika ; 1992, s. 41-45.
2

Slovotvorná typologie slezských hypokoristik

Bayerová, Naděžda, in: Seminář Onymické systémy v regionech : (Sborník příspěvků z V. semináře "Onomastika a škola", konaného 12.-14. ledna 1993 v Hradci Králové), Hradec Králové, 1995, s. 107-111
3

Příjmení ve Slezsku vzniklá z nespisovných útvarů českého národního jazyka

Bayerová, Naděžda, in: Spisovnost a nespisovnost dnes : Sborník příspěvků z mezinárodní konference Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. Šlapanice u Brna 17. - 19. ledna 1995, Brno, MU ; 1996, s. 148-149.
4

Nominativní a vokativní funkce i podoby antroponym v mluvených projevech

Bayerová, Naděžda, in: K diferenciaci současného mluveného jazyka : Sborník prací z mezinárodní vědecké konference (Ostrava, září 1994), Ostrava, FF OU ; 1995, s. 88-92.
5

Hypokoristika v oblasti slezských nářečí (jejich slovotvorba a jejich podoby užívané při oslovování v komunikaci rodiny)

Bayerová, Naděžda, in: Jazykověda, Ostrava, FF OU ; 1996, s. 109-138.
6

Hypokoristika v oblasti slezských nářečí. (Podoby užívané při oslovování v komunikaci mezi kamarády)

Bayerová, Naděžda, in: Acta onomastica, 36, 1995, s. 27-30
7

Čárčička od pravé ruky drobet k levé protažená - půl kolečko s punktíčkem nad ním

Bayerová, Naděžda, in: Čeština doma a ve světě, 5, č. 1, 1997, s. 6-11
8

Slovenská příjmení v ostravském regionu jako odraz společenského vývoje

Bayerová, Naděžda, in: 13. slovenská onomastická konferencia Modra-Piesok 2.-4. októbra 1997 [SlovOnK 13] : Zborník materiálov, Bratislava, Univ. Komenského ; 1998, s. 187-190
9

Složená příjmení - kritéria třídění

Bayerová, Naděžda, in: Najnowsze przemiany nazewnicze, Warszawa, Energeia 1998, s. 319-322
10

K životnímu jubileu Jaroslava Hubáčka

Bayerová, Naděžda, in: Naše řeč, 82, č. 1, 1999, s. 48-50