Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Bartoněk, Antonín lieferte 78 Treffer
1

Písemné památky předřeckých jazyků staré Egeidy

Bartoněk, Antonín, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 41, č. E 37, 1992, s. 115-124
2

Mycenaean vocabulary in a morphological classification

Bartoněk, Antonín, in: La langue et les textes en grec ancien : Actes du Colloque P. Chantraine (Grenoble 1989), Amsterdam, Létoublon ; 1992, s. 139-150
3

The lexical stock of Mycenaean Greek

Bartoněk, Antonín, in: Mykenaika : Actes du IXe colloque international sur les textes mycéniens et égéens (Athènes, 2-6 octobre 1990), Paris, Boccard ; 1992, s. 19-56
4

Česká klasická studia po roce 1918

Bartoněk, Antonín, in: Mezinárodní vědecká konference na paměť 50. výročí úmrtí českého klasického filologa a překladatele Otmara Vaňorného, Vysoké Mýto 7.-8. listopadu 1996 : Sborník, Vysoké Mýto, Okresní muzeum ; 1997, s. 35-49.
5

Die ältesten griechischen Inschriften von Pithekoussai

Bartoněk, Antonín, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 45, č. N 1, 1996, s. 7-11
6

Za profesorem Janáčkem

Bartoněk, Antonín, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 45, č. N 1, 1996, s. 111-113
7

Le iscrizioni greche più arcaiche di Ischia

Bartoněk, Antonín, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 43, č. E 39 (1994), 1995, s. 113-117
8

Brněnská klasická filologie na cestě ze středoevropské izolace (1919-1939)

Bartoněk, Antonín, in: Brněnská věda a umění meziválečného období (1918-1939) v evropském kontextu : Sborník příspěvků z konference Masarykovy univerzity, Brno, MU ; 1993, s. 59-63
9

Formování jazykové situace v předhistorické a protohistorické Itálii (diachronický pohled)

Bartoněk, Antonín, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 47-48, č. N 3-4, 2000, s. 29-38
10

Das lateinische Vokalsystem

Bartoněk, Antonín, in: Akten des 8. internationalen Kolloquiums zur lateinischen Linguistik, Heidelberg, Winter ; 1996, s. 117-124