Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Bartůňková, Jana lieferte 25 Treffer
1

Činnost královéhradecké pobočky JS za rok 1994

Bartůňková, Jana, in: Češtinář, 5, č. 5, 1994-95, s. 145-148
2

Život plný svodů a dilemat

Bartůňková, Jana, in: Češtinář, 6, č. 4, 1995-96, s. 112-113
3

Činnost královéhradecké pobočky JS za rok 1995

Bartůňková, Jana, in: Češtinář, 6, č. 5, 1995-96, s. 147
4

Do dalších (alespoň) třiceti let (perspektivy z ohlédnutí)

Bartůňková, Jana, in: Češtinář. Třicet let pobočky JS v Hradci Králové, příloha, 5, 1995, s. 33-34
5

Oldřich Richterek jubilující

Bartůňková, Jana, in: Češtinář, 10, č. 3, 1999-2000, s. 88-90
6

Hrabalovy textové variace. Různost v podobnosti

Bartůňková, Jana, in: Stylistyka, 9, 2000, s. 41-48
7

Jubileum PhDr. Vladimíra Koblížka

Bartůňková, Jana, in: Češtinář, 5, č. 2, 1994-95, s. 50
8

Jak vidím v lednu 93 proběhnuvší onomastickou konferenci?

Bartůňková, Jana, in: Pohledy (Hradec Králové), 1, 1994, s. 15-17
9

Panorama současné české stylistiky v časopise Stylistyka

Bartůňková, Jana, in: Češtinář, 12, č. 3, 2001-02, s. 88-91
10

Činnost královéhradecké pobočky JS za rok 1997

Bartůňková, Jana, in: Češtinář, 7, č. 5, 1996-97, s. 160