Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Štěpánek, Václav lieferte 7 Treffer
1

Mizející menšina. Historie a současnost českého osídlení v srbském Banátě

Štěpánek, Václav, in: Národopisná revue, 13, č. 1, 2003, s. 3-10
2

Balkanistika jako součást slavistiky - nové výzvy

Štěpánek, Václav, in: Aktuální problémy současné slavistiky (jazyk - literatura - kultura - politika), Brno, Sojnek-Galium 2015, s. 403-409
3

Bádání o českých menšinách na Balkáně - staronové téma české slavistiky

Štěpánek, Václav, in: Slavica Litteraria, 19, č. 2, 2016, s. 121-133
4

Mizející svět. K historii české menšiny v srbském Banátě

Štěpánek, Václav, in: Česká slavistika 2008, Brno, Praha, Academicus ; 2008, s. 277-288.
5

6. medzinárodní balkanistické sympozium

Hladký, Ladislav; Štěpánek, Václav, in: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, 55, č. X 9, 2006, s. 333-335
6

Čejkovice 1248-1998

Jan, Libor; Štěpánek, Václav Čejkovice 1998
7Boček, Pavel; Hladký, Ladislav; Krejčí, Pavel; Štěpánek, Václav, in: Studia Balcanica Bohemo-Slovaca 6 : Sekce historie, politologie a etnologie. Příspěvky přednesené na VI. mezinárodním balkanistickém sympoziu v Brně ve dnech 25.-27. dubna 2005 / Sv. 1, Brno, Matice moravská 2006, s. 15-18