Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Šmejkalová, Martina lieferte 80 Treffer
1

Místo historické mluvnice v hodinách češtiny na středních školách v letech 1918-1939

Šmejkalová, Martina, in: Varia 9 : Zborník materiálov z 9. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 1.-3. december 1999.), Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnost ; 2002, s. 169-175
2

Osobnost středoškolského profesora českého jazyka ve vzpomínkách absolventů středních škol meziválečného období. Příspěvek k historii vyučování českému jazyku 1

Šmejkalová, Martina, in: Český jazyk a literatura, 54, č. 2, 2003-04, s. 69-76
3

Téma dívčí války a tvorba antroponym u Václava Hájka z Libočan

Šmejkalová, Martina, in: Varia 10 : Zborník materiálov z 10. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 22. - 24. 11. 2000), Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV ; 2003, s. 166-170
4

Školní sešity na středních školách v letech 1918-1939 (příspěvek k historii vyučování českému jazyku 2)

Šmejkalová, Martina, in: Český jazyk a literatura, 55, č. 3, 2004-05, s. 125-130
5

Ad fontes s doc. PhDr. Naděždou Kvítkovou, CSc

Šmejkalová, Martina, in: Český jazyk a literatura, 55, č. 4, 2004-05, s. 195-196
6

Jazyk československý na českých a slovenských středních školách mezi učebními osnovami z let 1919 a 1927

Šmejkalová, Martina, in: Slovo a slovesnost, 66, č. 1, 2005, s. 32-47
7

Propriálně pojmenovací akt v Kronice české Václava Hájka z Libočan

Šmejkalová, Martina, in: Verba et historia : Igoru Němcovi k 80. narozeninám, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2005, s. 355-360.
8

Václav Ertl - učitel

Šmejkalová, Martina, in: Český jazyk a literatura, 56, č. 1, 2005-06, s. 38-41
9

Pojetí vyučování českému jazyku na různých typech středních škol v letech 1918-1939

Šmejkalová, Martina, in: Čas v jazyce a v literatuře [ČasJL] : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 2005, s. 227-231
10

Český jazyk jako vyučovací předmět - střípky z archivního výzkumu (1918-1953)

Šmejkalová, Martina, in: Co všechno slovo znamená : Sborník příspěvků věnovaných profesorce PhDr. Marii Čechové, DrSc, Ústí n. Labem, UJEP 2007, s. 327-337