Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Šindelářová, Jaromíra lieferte 64 Treffer
1

Vztahově modelová analýza pomístních jmen na Lounsku

Šindelářová, Jaromíra, in: Okraj a střed v jazyce a v literatuře : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 2003, s. 87-96
2

Pomístní jména na Lounsku na základě vztahové modelové analýzy

Šindelářová, Jaromíra, in: Acta onomastica, 44, 2003, s. 170-193
3

Lexikální vybavenost pomístních jmen na Lounsku

Šindelářová, Jaromíra, in: Acta onomastica, 45, 2004, s. 75-76
4

Spisovnost v nepřipravených monologických projevech budoucích učitelů

Šindelářová, Jaromíra, in: Spisovnost a nespisovnost [Spisovnost '04] : Zdroje, proměny a perspektivy. Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané ve Vzdělávacím středisku Šlapanice 10.-12. února 2004, Brno, MU ; 2004, s. 390-394.
5

Generační rozdíly v pomístních jménech na Lounsku

Šindelářová, Jaromíra, in: Čas v jazyce a v literatuře [ČasJL] : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 2005, s. 68-74
6

Komunikace s žáky a studenty-imigranty v české škole

Šindelářová, Jaromíra, in: Komunikace - styl - text [KomSt] : Sborník z mezinárodní lingvistické konference České Budějovice 20.-22. září 2005, České Budějovice, JU ; 2006, s. 233-236.
7

Typy relačních objektů v pomístních jménech na Lounsku

Šindelářová, Jaromíra, in: Súradnice súčasnej onomastiky : Zborník materiálov zo 16. slovenskej onomastickej konferencie, Bratislava, Veda 2007, s. 177-189
8

Propria ve školské praxi

Šindelářová, Jaromíra, in: Co všechno slovo znamená : Sborník příspěvků věnovaných profesorce PhDr. Marii Čechové, DrSc, Ústí n. Labem, UJEP 2007, s. 305-317
9

Čeština jako cizí jazyk v přípravě budoucích učitelů-bohemistů

Šindelářová, Jaromíra, in: Čeština - bádání a učení [ČešBU] : Sborník z mezinárodní vědecké konference uspořádané k 60. výročí založení Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a k příležitosti životního jubilea prof. PhDr. Přemysla Hausera, CSc, Brno, PF MU ; 2007, s. 140-143.
10

Vlastní jména v nových řadách středoškolských učebnic

Šindelářová, Jaromíra, in: Onomastika a škola 8 [OnŠ 8] : Sborník příspěvků z Celostátního onomastického semináře s mezinárodní účastí Onomastika a škola 8 konaného v Hradci Králové 23.-24. ledna 2008, Hradec Králové, Gaudeamus ; 2008, s. 115-127.