Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Šimáčková, Šárka lieferte 13 Treffer
1

Do you get up and go or ged up and go? Oslabená výslovnost alveolárních okluzív v řeči českých mluvčích angličtiny

Šimáčková, Šárka, in: Časopis pro moderní filologii, 83, č. 1, 2001, s. 19-29
2

Variability in the realization of Czech trilled r

Šimáčková, Šárka, in: Investigations into Formal Slavic Linguistics (FDSL 4). Part 1 : Contributions of the Fourth European Conference on Formal Description of Slavic Languages held at Potsdam University, November 28-30, 2001, Frankfurt a. Main, Lang ; 2003, s. 119-135
3

Kvalita české laterály u mladých mluvčích

Šimáčková, Šárka, in: Čeština - univerzália a specifika 5 [Č-USp 5] : Sborník 5. mezinárodního setkání bohemistů v Brně 13.-15. 11. 2003, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2004, s. 409-419.
4

Prosodic effects on VOT of English /p/ and /k/ in nonnative English

Šimáčková, Šárka, in: Proceedings of LP'2000 : Item Order: Its Variety and Linguistic and Phonetic Consequences. Prague, Charles University, August 21-25, 2000, Praha, Karolinum ; 2001, s. 115-130.
5

Competing requirements on stress assignment in nonnative speech: an American speaker of Czech

Šimáčková, Šárka, in: Anglica, 2, 2000, s. 39-51
6

Prosodically motivated allophonic processes in speech of Czech learners of English

Šimáčková, Šárka, in: Dissertation Abstracts International, A: The Humanities and Social Sciences (Ann Arbor), 60, č. 11, 2000, s. 3989
7

Mezinárodní angličtina - model pro výuku angličtiny ve školách?

Šimáčková, Šárka, in: Jazyky v kontaktu/jazyky v konfliktu a evropský jazykový prostor [JazKont/Konf] : Sborník příspěvků ze 4. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na FF UP v Olomouci ve dnech 12.-14. května 2003, Olomouc, UP ; 2005, s. 295-304
8

Czech Republic: language situation

Šimáčková, Šárka, in: Encyclopedia of Language and Linguistics : Vol. 2, Amsterdam, Elsevier 2006
9

Pronunciation skills of an interpreter

Šimáčková, Šárka; Podlipský, Václav Jonáš, in: Teaching Translation and Interpreting Skills in the 21st Century : Proceedings of the International Conference Translation and Interpreting Forum Olomouc 2011 organized by Department of English and American Studies Philosophical Faculty, Palacký University in Olomouc, Czech Republic November 11-12, 2011, Olomouc, UP 2012, s. 139-149
10

Automatic imitation or poor first-language inhibition?. Why foreign-accentedness increases during interpreting

Podlipský, Václav Jonáš; Šimáčková, Šárka, in: Tradition and Trends in Trans-Language Communication : Proceedings of the International Conference Translation and Interpreting Forum Olomouc 2012 organized by Department of English and American Studies Philosophical Faculty, Palacký University in Olomouc, Czech Republic November 10-11, 2012, Olomouc, UP 2013, s. 183-194