Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Řezníčková, Veronika lieferte 10 Treffer
1

PDT: two steps in tectogrammatical annotation with respect to some issues of deletion

Řezníčková, Veronika, in: Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, č. 78, 2002, s. 37-52
2

Czech deverbal nouns: issues of their valency in linear and dependency corpora

Řezníčková, Veronika, in: Proceedings of the Workshop on Shallow Processing of Large Corpora (SProLac 2003), 27 March 2003, Held in Conjunction with the Corpus Linguistics 2003 Conference, Lancaster, Lancaster Univ. ; 2003, s. 88-97
3

Pražský závislostní korpus a jeho dostupnost pomocí vyhledávacího programu NetGraph

Řezníčková, Veronika, in: Jazyky v kontaktu/jazyky v konfliktu a evropský jazykový prostor [JazKont/Konf] : Sborník příspěvků ze 4. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na FF UP v Olomouci ve dnech 12.-14. května 2003, Olomouc, UP ; 2005, 258 s.
4

K možnému pojetí všeobecnosti aktantu

Panevová, Jarmila; Řezníčková, Veronika, in: Čeština - univerzália a specifika 3 [Č-USp 3] : Sborník konference v Brně 22.-24. 11. 2000, Brno, MU ; 2001, s. 139-146.
5

Korpus jako výzva k syntaktické analýze. Poznámky k syntaktické derivaci deverbativních substantiv v češtině

Kučerová, Ivona; Řezníčková, Veronika, in: Slavia, 72, č. 3, 2003, s. 267-274
6

K syntaktické anotaci textů z Českého národního korpusu: od analytické a tektogramatické rovině

Řezníčková, Veronika; Urešová, Zdeňka, in: Aktuálne otázky súčasnej syntaxe, Bratislava, Veda ; 2005, s. 57-72.
7

Valency lexicon for Czech: from verbs to nouns

Lopatková, Markéta; Řezníčková, Veronika; Žabokrtský, Zdeněk, in: Text, Speech and Dialogue [TSD'02] : 5th International Conference, TSD 2002 Brno, Czech Republic, September 9-12, 2002. Proceedings, Berlin, Springer 2002, s. 146-154
8

The theory of control applied to the Prague Dependency Treebank (PDT)

Panevová, Jarmila; Řezníčková, Veronika; Urešová, Zdeňka, in: Proceedings of the 6th International Workshop on Tree Adjoining Grammars and Related Framework, Univ. di Venezia, Venezia ; 2002, s. 175-180
9

The current status of the Prague Dependency Treebank

Hajičová, Eva; Hajič, Jan; Vidová Hladká, Barbora; Holub, Martin; Pajas, Petr; Řezníčková, Veronika; Sgall, Petr, in: Text, Speech, Dialogue [TSD'01] : 4th International Conference, TSD 2001, Železná Ruda, Czech Republic, September 11-13, 2001. Proceedings, Berlin, Springer ; 2001, s. 11-20
10

Anotování koreference v Pražském závislostním korpusu. ÚFAL Technical REport TR-2003-19

Kučová, Lucie; Kolářová-Řezníčková, Veronika; Žabokrtský, Zdeněk; Pajas, Petr; Čulo, O. Praha 2003