Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Čadská, Milada lieferte 10 Treffer
1

Ke struktuře základních učebnic češtiny pro cizince (z hlediska potřeb studujících v nově zaváděných formách studia)

Čadská, Milada, in: K problematice výuky češtiny jako cizího jazyka : Sborník referátů účastníků pedagogického semináře u příležitosti 400. výročí narození J. A. Komenského, Praha, Ústav jazykové a odborné přípravy UK 1992, s. 104-107.
2

K článku L. Pavlíkové Čeština je také cizí jazyk

Čadská, Milada, in: Cizí jazyky, 39, č. 1-2, 1995-96, s. 28-29
3

Zpráva o semináři k výuce češtiny jako cizího jazyka v Poděbradech

Čadská, Milada, in: Český jazyk a literatura, 43, č. 3-4, 1992-93, s. 89
4

Aktuální problémy výuky češtiny jako cizího jazyka v podmínkách ÚJOP UK

Čadská, Milada, in: K některým problémům výuky češtiny jako cizího jazyka, Praha, UK ; 1997, s. 23-27.
5

K metodologickým východiskům a obsahovému zaměření popisu Čeština jako cizí jazyk - Úroveň A2

Čadská, Milada, in: Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) 2005-2006 [SbAUČCJ], Praha, Akropolis 2006, s. 23-26.
6

Čeština jako cizí jazyk - úroveň A2. K výběru a třídění jazykového materiálu se zřetelem k možnostem využití popisu v praxi

Čadská, Milada, in: Bohemistyka, 6, č. 3, 2006, s. 229-242
7

Čeština pro cizince. Nástavbový kurs pro humanitní obory

Čadská, Milada; Turzíková, Milada Praha 1996
8

Čeština pro cizince. 1, 2. Nástavbový kurz. Cvičebnice

Turzíková, Milada; Čadská, Milada Praha 1997
9

Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince úroveň B2 (cvičná sada)

Čadská, Milada; Vlasáková-Couceiro, Kateřina Praha 2009
10

Učebnice češtiny pro výuku v zahraničí

Confortiová, Helena; Cvejnová, Jitka; Čadská, Milada Praha 2002