Портал славистики


Bibliographie slawistischer Publikationen aus der Deutschen Demokratischen Republik 1946-1986 (BibSlawPub)

Die "Bibliographie slawistischer Publikationen aus der Deutschen Demokratischen Republik 1946-1986 (BibSlawPub)" ist aus der fünf bändigen Bibliographie der slawistischen Publikationen, die in der Deutschen Demokratischen Republik in den Jahren 1946 bis 1986 entstanden ist, in die Datenbankform konvertiert. Die Bibliographie enthält ca. 19.600 Datensätze. Eine Übersicht über die Bände befindet sich hier. Die Übersicht über die Klassifikationskategorien ist hier.

?
Ihre Suche nach Slavjanska filologija. Band lieferte 32 Treffer
1

(Antwort auf) Kakvi sa principite i metodite za sŭstavjane na slavjanski dialektni rečnici i kakvo e značenieto im za sravnitelnata leksikologija?

Schuster-Šewc, H. - in: Slavjanska filologija. Band 1. Sofija 1963. S. 246
2

(Resümee)

Dass. - in: Slavjanska filologija. Band 8. Berlin 1966. S. 145
3

(Antwort auf) Kakvo trjabva da bŭde sŭotnošenieto na statističeskite metodi s drugite metodi pri proučvane na slavjanskite ezici ?

Buttke, K. - in: Slavjanska filologija. Band 1. Sofija 1963. S. 209-210
4

(Antwort auf) Kakvi sa različijata meždu otdelnite lingvistični tradicii v razbiraneto na gramatičnite javlenija i kakvi sa vŭzmožnostite za uednakvjavane na tija različni stanovišta ?

Conrad, R. - in: Slavjanska filologija. Band 1. Sofija 1963. S. 241-242
5

(Antwort auf) Kakvi sa osnovnite edinici ot fonologičeskija , morfologičeskija i sintaktičeskija aspekt na ezika i kakvo proiztica ot tjachnoto razbirane za sŭzdavane na sŭotvetnite razdeli na gramatikata ?

Jäger, G. - in: Slavjanska filologija. Band 1. Sofija 1963. S. 236-237
6

(Antwort auf) Kakvi sa bili obštite zakonomernosti i osnovnite različija v procesa na vŭzniknovaneto na slavjanskite nacionalni literaturni ezici ?

Peukert, H. - in: Slavjanska filologija. Band 1. Sofija 1963. S. 29-30
7

(Antwort auf) Koi sa sintagmite v slavjanskite ezici, koizo se poddavat na transformacija ?

Růžička, R. - in: Slavjanska filologija. Band 1. Sofija 1963. S. 184-185
8

(Antwort auf) Kak se otrazjava istorijata na obštestvoto v istoričeskata leksika na slavjanskite ezici ?

Schuster-Šewc, H. - in: Slavjanska filologija. Band 1. Sofija 1963. S. 146-147
9

O sintaksičeskoj tipologii sovremennych slavjanskich jazykov (Resümee)

Růžička, R. - in: Slavjanska filologija. Band 7. Sofija 1965. S. 379-380
10

Die eigentlichen slawischen Reliktwörter in den deutschen Mundarten (Resümee)

Bielfeldt, H. H. - in: Slavjanska filologija. Band 7. Sofija 1965 S. 326-327