Портал славистики


Bibliographie slawistischer Publikationen aus der Deutschen Demokratischen Republik 1946-1986 (BibSlawPub)

Die "Bibliographie slawistischer Publikationen aus der Deutschen Demokratischen Republik 1946-1986 (BibSlawPub)" ist aus der fünf bändigen Bibliographie der slawistischen Publikationen, die in der Deutschen Demokratischen Republik in den Jahren 1946 bis 1986 entstanden ist, in die Datenbankform konvertiert. Die Bibliographie enthält ca. 19.600 Datensätze. Eine Übersicht über die Bände befindet sich hier. Die Übersicht über die Klassifikationskategorien ist hier.

?
Ihre Suche nach Rozhlad lieferte 664 Treffer
1

Dźełaćerjow abo dźełaćeri?

Šewc, H. - in: Rozhlad 4 (1954) S. 64
2

G - dz, h - z

Nawka, A. - in: Rozhlad 15 (1965) S. 227
3

Wboha serbsćina, twoja beda (wo sufiksomaj -an, -can)

Nawka, A. - in: Rozhlad 15 (1965) S. 352
4

(Rez. zu) Zeman, H.: Słownik górnołużycko-polski. Warszawa 1967

Mětšk, P. - in: Rozhlad 17 (1967) S. 114
5

(Rez. zu) Radłowski, M.: Enchiridion Vandalicum, Andreae Tharaei. Zabytek dolnołużycki z 1610 r. - Rozbiór językowy; Krakow 1967

Mětšk, F. - in: Rozhlad 17 (1967) S. 389
6

Mato KÓsyk a problem socialneje bědy

Mětšk, F. - in: Rozhlad 3 (1953) S. 117
7

Ludowy pěsnjer delnjułužiskich Serbow. K poßmjertnym dzewjećdźesaćinam Fryca Rochi

Mětšk, F. - in: Rozhlad 3 (1953) S. 8
8

Ota Wićaz - basnik a spisowaćel

Nowak-Njechornski, M. - in: Rozhlad (1954) S. 169-171
9

Narodny wojowar, basnik a wumělc na Slepjanskej farje. K 140 narodninam Juliusa Wjelana

Nowak-Njechorński, M. - in: Rozhlad 7 (1957) S. 35.
10

(Rez. zu) Słownik Starożytności Słowiańskich. Encyklopediczny zarys kultury Słowiań od czasów najdawniejszych do schyłku wieku 12. Bd 3,1. Wrocław (usw.) 1967

Mětšk, P. - in: Rozhlad 17 (1967) S. 274