Портал славистики


Bibliographie slawistischer Publikationen aus der Deutschen Demokratischen Republik 1946-1986 (BibSlawPub)

Die "Bibliographie slawistischer Publikationen aus der Deutschen Demokratischen Republik 1946-1986 (BibSlawPub)" ist aus der fünf bändigen Bibliographie der slawistischen Publikationen, die in der Deutschen Demokratischen Republik in den Jahren 1946 bis 1986 entstanden ist, in die Datenbankform konvertiert. Die Bibliographie enthält ca. 19.600 Datensätze. Eine Übersicht über die Bände befindet sich hier. Die Übersicht über die Klassifikationskategorien ist hier.

?
Ihre Suche nach Z8426 lieferte 29 Treffer
1

Z zagadnień bilingwizmu na Łużycach

Radlowski, M. - in: Beiträge zur sorbischen Sprachwissenschaft. Bautzen 1968. S. 85-93
2

Zachodniosłowiańska chyža, chyča

Eichler, E. - in: Język Polski 40 (1960) 3. 218-220
3

Z zagadnień bilingwizmu na Łużycach

Radłowski, M. - in: Beiträge zur sorbischen Sprachwissenschaft. Bautzen 1968. S. 85-93
4

(Rez. zu) Dzendzelivs'kij, I. O.: Ukraïns'ko-zachidnoslov'jans'ki leksični paraleli. Kiïv 1969

Gutschmidt, K. - in: Zeitschrift für Slawistik. Berlin. 16 (1971) S. 776-779
5

Zakitowanje ruskeje literatury w Serbach 1934-1937

Młynk, J. - in: Serbska šula 22 (1969), Heft 1, S. 25-28.
6

O jednym z najstarszych podziałów dialektalnych północno-zachodniej Słowiańszczyzny

Popowska-Taborska, H. - in: Beiträge zur sorbischen Sprachwissenschaft. Bautzen 1968. S. 28-32
7

Zakres i chronologia tzw. wzdłużenia zastępczego w językach zachodniosłowiańskich

Topolińska, Z. - in: Beiträge zur sorbischen Sprachwissenschaft. Bautzen 1968. S. 75-83
8

(Rez. zu) Popowska-Taborska, H.: Centralne zagadnienie wokalizmu kaszubskiego. Wrocław (usw.) 1961

Hinze, P. - in: Zeitschrift für Slawistik. Berlin. 7 (1962) S. 641-645
9

Slawische Namen Hinterpommerns (Pomorze Zachodnie). Bearb. v. F. Hinze

Lorentz, F. - Berlin 1964, 150 S.
10

Zagadnienia przekładu dzieł Adama Mickiewicza na język niemiecki

Falkenhahn, V. - in: Adam Mickiewicz 1855-1955. Wrocław, Warszawa 1958. S. 443-476