Портал славистики


Bibliographie slawistischer Publikationen aus der Deutschen Demokratischen Republik 1946-1986 (BibSlawPub)

Die "Bibliographie slawistischer Publikationen aus der Deutschen Demokratischen Republik 1946-1986 (BibSlawPub)" ist aus der fünf bändigen Bibliographie der slawistischen Publikationen, die in der Deutschen Demokratischen Republik in den Jahren 1946 bis 1986 entstanden ist, in die Datenbankform konvertiert. Die Bibliographie enthält ca. 19.600 Datensätze. Eine Übersicht über die Bände befindet sich hier. Die Übersicht über die Klassifikationskategorien ist hier.

?
Ihre Suche nach V0000 lieferte 8 Treffer
1

(Rez. zu) Šlosar, D.: Slovotvorný vývoj českého slovesa. Brno 1981

Holz, V. - in: Zeitschrift für Slawistik. Berlin. 30 (1985) S. 934-936
2

(Rez. zu) Hausenblas, K.: Vývoj předmětového genitivu v češtine. Praha 1958

Fischer, R. - in: Zeitschrift für Slawistik. Berlin. 7 (1962) S. 637-638
3

(Diskussionsbeitr. zu) Bauer, J.: Strukturné typy slovanské věty a jejich vyvoj

Schuster-Šewc, H. - in: VI. Mezinárod. sjezd slavistu v Praze 1968. Akta sjezdu. Band 1. Praha 1970. S. 96-97
4

(Rez. zu) Zahrádka, M.: O vývojí ruské válečné prózy (Téma-žànr-styl). T. 1: (1812-1853). Olomouc 1969

Hexelschneider, E. - in: Zeitschrift für Slawistik. Berlin. 15 (1970) S. 623-625
5

Aspekty vývoje a problematika současné lužickosrbské literatury?

Malink, P. - in: Literární měsičnik 8 (1979) 4, S. 82-85
6

Několik poznámek k vyvoji protičeskoslovenskeho revanšismu v Západnim Německu

Lehmann, U. - in: Slovanský Přehled 46 (1960) S. 205-208
7

Nejedlého pojetí kulturního dědictví jako aktivního činitele v vývoji socialistického umění

Seehase, I. - in: Česká literatura 22 (1974) S. 26-30.
8

(Rez. zu) Hrzalová, H.: Spoluvytvářet skutečnost. K vyvoji české socialistické kritiky a prózy v lětech 194 5-197 5. Praha 1976

Zietlow, B. - in: Referatedienst z. Literaturwiss. 9 (1977) S. 431-432