Портал славистики


Bibliographie slawistischer Publikationen aus der Deutschen Demokratischen Republik 1946-1986 (BibSlawPub)

Die "Bibliographie slawistischer Publikationen aus der Deutschen Demokratischen Republik 1946-1986 (BibSlawPub)" ist aus der fünf bändigen Bibliographie der slawistischen Publikationen, die in der Deutschen Demokratischen Republik in den Jahren 1946 bis 1986 entstanden ist, in die Datenbankform konvertiert. Die Bibliographie enthält ca. 19.600 Datensätze. Eine Übersicht über die Bände befindet sich hier. Die Übersicht über die Klassifikationskategorien ist hier.

?
Ihre Suche nach R7418 lieferte 15 Treffer
1

Wo Kosykowych basniskich rukopisach a jich wuznamje za ZMSK

Mětšk, F. - in: Rozhlad 29 (1979) S. 216-221.
2

Rukopisna gramatika hornjoserbšćiny z 18. lětstotka

Michałk, F. - in: Rozhlad 36 (1986) S. 393.
3

Gothaski fragment delnjoserbskich rukopisnych spěwarskich

Michałk, F. - in: Lětopis Instituta za serbski ludospyt. Budyšin. Institute za serbski ludospyt. A. Budyšin. lo (1963) S. 1-19
4

(Rez. zu) Petrů, E.: Z rukopisných sbírek Universitni knihovny v Olomouci. Prag 1959

Fischer, R. - in: Zeitschrift für Slawistik. Berlin. 5 (1960) S. 631-632
5

Delnjoserbski rukopis Gubinskeje narěče ze spočatka 17. lětstotka

Schuster-Šewc, H. - in: Lětopis Instituta za serbski ludospyt. Budyšin. Institute za serbski ludospyt. A. Budyšin. 12 (1965) S. 133-153
6

(Rez. zu) Rukopisna antologija serbskeho basnistwa wot Mandrija Dučmana

Nowotny, P. - in: Rozhlad 5 (1955) S. 65-67
7

(Rez. zu) Kopecký, M.: Úvod do studia staročeských rukopisů a tisků. Praha 1978

Eichler, E. - in: Lětopis Instituta za serbski ludospyt. Budyšin. Institute za serbski ludospyt. A. Budyšin. 26 (1979) S. 196-197
8

(Rez. zu) Rukopisy královedvorský a zelenohorský. Dnešní stav poznání. Red. M. Otruba. Praha 1969

Zeil, W. - in: Zeitschrift für Slawistik. Berlin. 17 (1972) S. 309-314
9

(Rez. zu) Nejstarší české veršované legendy. Soubor rukopisných zlomků. Praha 1964

Bielfeldt, H. H. - in: Zeitschrift für Slawistik. Berlin. 11 (1966) S. 277-279
10

Dialekt i literaturnyj jazyk v rukopisnych bulgarsko-novogrečeskich razgovornikach pervoj poloviny 19 veka

Gutschmidt, K. - in: Issledovanija po slavjanskomu jazykoznaniju. Moskva 1971. S. 45-54