Портал славистики


Bibliographie slawistischer Publikationen aus der Deutschen Demokratischen Republik 1946-1986 (BibSlawPub)

Die "Bibliographie slawistischer Publikationen aus der Deutschen Demokratischen Republik 1946-1986 (BibSlawPub)" ist aus der fünf bändigen Bibliographie der slawistischen Publikationen, die in der Deutschen Demokratischen Republik in den Jahren 1946 bis 1986 entstanden ist, in die Datenbankform konvertiert. Die Bibliographie enthält ca. 19.600 Datensätze. Eine Übersicht über die Bände befindet sich hier. Die Übersicht über die Klassifikationskategorien ist hier.

?
Ihre Suche nach J6600 lieferte 14 Treffer
1

(Rez. zu) Oliva, K.: Retrográdní slovník k dílu Dr. Antonía Profouse "Místní jména v Čechách" 1-5. Cást 1: Ceská místní jména. Praha 1976

Weisser, F. - in: Namenkundliche Informationen 31 (1977) S. 52 - 54
2

Mistní jména s přívlastkem Schön-/Krasný v toponymii Čech

Lutterer, I. - in: Wissenschaftliche Zeitschrift d. Humboldt-Univ. Berlin (GSR) 16 (1967) S. 651-656
3

(Rez. zu) Svoboda, J.: Staročeská osobní jména a naše přijmení. Praha 1964

Fischer, R. - in: Deutsche Literaturzeitung 86 (1965) Spalte 112-118
4

(Rez. zu) Svoboda, J.: Staročeská osobní jména a naše příjmení. Praha 1964

Eichler, E. - in: Onomastica 11 (1966) S. 354-362
5

Mistni jména s přivlastkem Schön-/Krásný v toponymii Čech

Lutterer, I. - in: Wissenschaftliche Zeitschrift d. Humboldt-Univ. Berlin (GSR) 16 (1967) S. 651-656, 2 Abb.
6

Podstatná jména slovesná (substantiva verbalia) v dnesni češtiné

Jelinek, M. - in: Wissenschaftliche Zeitschrift d. E.-M.-Arndt-Univ. Greifswald (GSR) 13 (1964) S. 445-450
7

(Rez. zu) Horák, L. ; Šrámek, R.: Místní jmena na Moravě a ve Slezku. Bd 1: A-L. Praha 1970

Eichler, E. - in: Namenkundliche Informationen 19 (1971) S. 35-37
8

(Rez. zu) Hosák, L. ; Šrámek, R.: Místní jména na Moravě a ve Slezku. 1: A-L. Praha 1970

Hengst, K. - in: Deutsche Literaturzeitung 93 (1972) Spalte 318-321
9

(Rez. zu) Hosák, L.; Šrámek, R.: Místní jména na Moravě a ve Slezsku. Sv. I, II. Praha 1970, 1980

Eichler, E. - in: Zeitschrift für Slawistik. Berlin. 29 (1984) S. 316-321
10

(Rez. zu) Hosák, L.; Šrámek, R.: Místní jména na Moravě a ve Slezsku. Bd. II. Praha 1980

Eichler, E. - in: Namenkundliche Informationen 41, 1982, S. 70-74