Портал славистики


Bibliographie slawistischer Publikationen aus der Deutschen Demokratischen Republik 1946-1986 (BibSlawPub)

Die "Bibliographie slawistischer Publikationen aus der Deutschen Demokratischen Republik 1946-1986 (BibSlawPub)" ist aus der fünf bändigen Bibliographie der slawistischen Publikationen, die in der Deutschen Demokratischen Republik in den Jahren 1946 bis 1986 entstanden ist, in die Datenbankform konvertiert. Die Bibliographie enthält ca. 19.600 Datensätze. Eine Übersicht über die Bände befindet sich hier. Die Übersicht über die Klassifikationskategorien ist hier.

?
Ihre Suche nach I0878 lieferte 7 Treffer
1

Za edin slučaj na elipsa v glavnoto izrečenie

Kostov, K. - in: Izvestija na Instituta za bŭlgarski ezik 19 (1970) S. 267-271
2

(Antwort auf) Koi sa principite za klasificija na pristanite izrečenija v slavjanskite ezici?

Gabka, K.; Jäger, G. - in: Slavjanska filologija. Band 1. Sofija 1963. S. 268-273; 273-274
3

(Rez. zu) Bončov, V.I.: Izraslo dŭrvo visoko. Narodni pesni. Sofija 1950

Vakarelski, Ch. - in: Zeitschrift für Slawistik. Berlin. 1,1 (1956) S. 157-158
4

Nasleden li e ot praslavjansko vreme dnešnijat slavjanski poslovičen izraz "ot ptiče mljako"?

Kostov, K. - in: Bŭlgarski ezik 20 (1971) S. 255-259
5

Edna osobna upotreba na podčineni izrečenija s ako i bŭdeste vreme na glagola v suvremennija bŭlgarski ezik

Walter, H. - in: Ezik i literatura 26 (1971), Heft 1, S. 65-67
6

Kŭm problema za temporalnata korelacija meždu glavno i podčineno izrečenie v sŭvremennija bŭlgarski literaturen ezik

Valter, Ch. Walter, H. - in: V pamet na profesor Stojko Stojkov (1912-1969). Ezikovedski izsledvanija. Sofia 1974. S. 381-386
7

(Rez. zu) Ćirilov, J.: Rečnik novih reči. Reči, izrazi i značenja nastali u srpskohrvatskom jeziku posle drugog svetskog rata. Beograd 1982

Müller, B. - in: Zeitschrift für Slawistik. Berlin. 31 (1986) S. 157-159