Портал славистики


Bibliographie slawistischer Publikationen aus der Deutschen Demokratischen Republik 1946-1986 (BibSlawPub)

Die "Bibliographie slawistischer Publikationen aus der Deutschen Demokratischen Republik 1946-1986 (BibSlawPub)" ist aus der fünf bändigen Bibliographie der slawistischen Publikationen, die in der Deutschen Demokratischen Republik in den Jahren 1946 bis 1986 entstanden ist, in die Datenbankform konvertiert. Die Bibliographie enthält ca. 19.600 Datensätze. Eine Übersicht über die Bände befindet sich hier. Die Übersicht über die Klassifikationskategorien ist hier.

?
Ihre Suche nach D2560 lieferte 19 Treffer
1

Slovo "rad" v dolní lužické srbštině

Petr, J. - in: Studije k serbskej dialektologiji. Budyšin 1963. S. 183-195
2

Kak jo se Smoler starał wo Dolnu Łužycu

Cyž, J. - in: Serbska pratyja 1971, S. 79-82
3

Kwuwicú rozkazowaceje a prašaceje sady w hornjej a delnjej serbšćinje

Schuster-Šewc, H. - in: Otázky slovanskė syntaxe. Band 2. Brno 1968. S. 339-342
4

Kak su nastali serbske mjenja městow a jsow w Dolnej Lužycy

Rychtaŕ, H. - in: Serbska pratyja 1983. Budyšin 1982. S. 138-139
5

Naše korjenje. K stawiznam a kulturje Dolneje Łužyce. Publicistika 1954-1985

Hantška, G. - Budyšyn 1985, 375 S.
6

Čěske wliwy a styki w młodoserbskim hibanju Dalnjeje Łużicy (1888 - 1908)

Mětšk, F. - in: Slavia occidentalis 23 (1963) S. 105-159.
7

Specifika prozy Marje Młynkoweje na přikładźe powědančka "Dny w dalinje"

Werikowa, R. - in: Rozhlad 18 (1968) S. 207-214
8

Ze wzajomnosće rosćeše cyłk. Wliwy hłownych schadźowankow na Delnju Lužicu

Hančka, G. - in: Rozhlad 24 (1974) S. 456-462.
9

Prěni narodny prócowar w Delnjej Łužicy. K 75. posmjertninam Jana Bjedricha Tešnarja

Hančka, G. - in: Rozhlad 23 (1973) S. 258-262
10

Nahladne rozšěrjenje pismowstwa. K wudawanju knihow za Serbow w Delnjej Łuzicy wot 1971 hač do 1985

Thiemannowa, R. - in: Rozhlad 34 (1984) S. 43-44, 51