Портал славистики


Bibliographie slawistischer Publikationen aus der Deutschen Demokratischen Republik 1946-1986 (BibSlawPub)

Die "Bibliographie slawistischer Publikationen aus der Deutschen Demokratischen Republik 1946-1986 (BibSlawPub)" ist aus der fünf bändigen Bibliographie der slawistischen Publikationen, die in der Deutschen Demokratischen Republik in den Jahren 1946 bis 1986 entstanden ist, in die Datenbankform konvertiert. Die Bibliographie enthält ca. 19.600 Datensätze. Eine Übersicht über die Bände befindet sich hier. Die Übersicht über die Klassifikationskategorien ist hier.

ID1946N906
AutorKopečný, P.
Titel

Eine bedeutsame dialektologische Arbeit. (Rez. zu) Bělíc, I.: Dolská nářečí na Moravě. Praha 1953

ErschienenZeitschrift für Slawistik. Berlin 1,3 (1956) S. 116-118
KlassifikationSprachen der slawischen Völker
Tschechisch
SoundexB1288; D2542; A0712; B1540; D2584; N6780; M6700; P1700
DokumententypRezension
Bestandsiehe in ZDB-Katalog
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

(Rez. zu) Bělič, J.: Dolská nářečí na Moravě. Praha 1954 / Fischer, R.
(Rez. zu) Belič, J.: Nástin české dialektologie. Praha 1972 / Eichler, E.
(Rez. zu) Kopečný, F.: Nářeči Určic a okolí. Prostejovský ůsek hanáckého nářeči centrálního. Praha 1957 / Eichler, E.
(Rez. zu) Chaloupecký, V.: Stredoveké legendy prokopske. Praha 1953 / Blaschka, A.
(Rez. zu) Utěšený, Sl.: Nářeči přechdného pásu českomoravského. Hláskosloví. Praha 1960 / Eichler, E.
(Rez. zu) Josef Dobrovský 1753-1953. Sb. studii k dvoustému výrocí narození. Praha 1953 / Peukert, H.
(Rez. zu) Hosák, L.; Šrámek, R.: Místní jména na Moravě a ve Slezsku. Sv. I, II. Praha 1970, 1980 / Eichler, E.