Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie slawistischer Publikationen aus der Deutschen Demokratischen Republik 1946-1986 (BibSlawPub)

Die "Bibliographie slawistischer Publikationen aus der Deutschen Demokratischen Republik 1946-1986 (BibSlawPub)" ist aus der fünfbändigen gedruckten Bibliographie der slawistischen Publikationen, die in der Deutschen Demokratischen Republik in den Jahren 1946 bis 1986 entstanden ist, in die Datenbankform konvertiert. Die Bibliographie enthält ca. 19.600 Datensätze. Die Übersicht über die Klassifikationskategorien kann eingesehen werden.

ID1946N893
AutorJelinek, M.
Titel

Podstatná jména slovesná (substantiva verbalia) v dnesni češtiné

ErschienenWissenschaftliche Zeitschrift d. E.-M.-Arndt-Univ. Greifswald (GSR) 13 (1964) S. 445-450
KlassifikationSprachen der slawischen Völker
Tschechisch
SoundexP1882; J6600; S8586; S8182; V0715; D2686; C8826
Dokumententypperiodisch
Bestandin KVK prüfen
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Poznámky o postavení německých přejatých slov v dnešní češtině / Bělič, J.
Poznámky o postavení německých přejatých slov v dnešní češtině / Bělič, J.
K otázkám asimilace znělosti v češtině / Romportl, M.
K popisu neintenčních instrumentálových konstrukcí v češtině / Uličný, O.
O některých typologicky relevantních jevech v češtině a polštině / Lotko, E.
Mistní jména s přívlastkem Schön-/Krasný v toponymii Čech / Lutterer, I.
Mistni jména s přivlastkem Schön-/Krásný v toponymii Čech / Lutterer, I.