Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie slawistischer Publikationen aus der Deutschen Demokratischen Republik 1946-1986 (BibSlawPub)

Die "Bibliographie slawistischer Publikationen aus der Deutschen Demokratischen Republik 1946-1986 (BibSlawPub)" ist aus der fünfbändigen gedruckten Bibliographie der slawistischen Publikationen, die in der Deutschen Demokratischen Republik in den Jahren 1946 bis 1986 entstanden ist, in die Datenbankform konvertiert. Die Bibliographie enthält ca. 19.600 Datensätze. Die Übersicht über die Klassifikationskategorien kann eingesehen werden.

ID1946N862
AutorTopolińska, Z.
Titel

Zakres i chronologia tzw. wzdłużenia zastępczego w językach zachodniosłowiańskich

ErschienenBeiträge zur sorbischen Sprachwissenschaft. Bautzen 1968. S. 75-83
KlassifikationSprachen der slawischen Völker
Westslawisch
SoundexZ8478; C4765; W8258; Z8821; J0844; Z8426
Dokumententypperiodisch
Bestandin KVK prüfen
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Zakres i chronologia tzw. wzdłużenia zastşpczego w językach zachodniosłowiańskich / Topolinska, Z.
Powstanie i rozwój kategorii męskoosobowości i żywotności w językach łužyckich z uwzględnieniem stosunków w sąsiednich językach słowiańskich / Šewc-Schuster, H.
Możliwości kombinatoryczne i charakterystyka semiotyczna połączenia - konsonantyczna - nosowa w polszczyźnie / Topolínska, Z.
(Rez. zu) Zieniukowa, J.: Rodzaj męski osobowy we współczesnych językach zachodniosłowiańskich. Wrocław (usw.) 1981 / Fasske, H.
Hipotaktyczne funkcje wyrazów ga(ż) i ak(o) w dolnołużyckim dialekcie okolic Chociebuza / Topolińska, Z.
Nazwy miejscowe typu Annopol, Białogard w języku polskim i w innych językach słowiańskich / Karaś, M.
Jeszcze raz o tzw. konstrukcjach nieosobowych w języku polskim / Müller, D.