Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie slawistischer Publikationen aus der Deutschen Demokratischen Republik 1946-1986 (BibSlawPub)

Die "Bibliographie slawistischer Publikationen aus der Deutschen Demokratischen Republik 1946-1986 (BibSlawPub)" ist aus der fünfbändigen gedruckten Bibliographie der slawistischen Publikationen, die in der Deutschen Demokratischen Republik in den Jahren 1946 bis 1986 entstanden ist, in die Datenbankform konvertiert. Die Bibliographie enthält ca. 19.600 Datensätze. Die Übersicht über die Klassifikationskategorien kann eingesehen werden.

ID1946N282
AutorBielfeldt, H. H.
Titel

Niektóre bardziej rozpowszechnione zapożyczenia słowiańskie w niemieckim jezyku literackim i potocznym

ErschienenSprawozdania z Posiedzeń Komisji Oddziału PAN w Krakowie. Kraków 1964. S. 129-131
KlassifikationSprachen der slawischen Völker
Deutsch-slawische (Sprach-) und Lehnwortbeziehungen
SoundexN6427; B1788; R7818; Z8188; S8568; N6644; J0840; L5274; P1288
Dokumententypperiodisch
Bestandin KVK prüfen
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

(Diskussionsbeitr. zu) Kaczmarek, L.: Próba chronologizacji zapożyczeń słowiańskich w języku niemieckim / Bielfeldt, H. H.
O zasadach ekwiwalencji w obrębie konstrukcji kauzatywnych w języku polskim i niemieckim / Gehrmann, M.
Wyrazy słowiańskie w dialektach dolnoniemieckich / Bielfeldt, H. H.
Echa twórczości Żeromskiego i Reymonta w łużyckim życiu literackim / Hajnec, L. / Heine/
Enkliza w języku łużyokim / Michałk, P.
Zapożyczenia. niemieckie w polskim słownictwie z zakresu stopni pokrewieństwa i powinowactwa rodzinnego / Szymczak, M.
Zapożyczenia niemieckie w polskim słownictwie z zakresu stopni pokrewieństwa i powinowactwa rodzinnego / Szymczak, M.