Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie slawistischer Publikationen aus der Deutschen Demokratischen Republik 1946-1986 (BibSlawPub)

Die "Bibliographie slawistischer Publikationen aus der Deutschen Demokratischen Republik 1946-1986 (BibSlawPub)" ist aus der fünfbändigen gedruckten Bibliographie der slawistischen Publikationen, die in der Deutschen Demokratischen Republik in den Jahren 1946 bis 1986 entstanden ist, in die Datenbankform konvertiert. Die Bibliographie enthält ca. 19.600 Datensätze. Die Übersicht über die Klassifikationskategorien kann eingesehen werden.

ID1946N1087
AutorPetr, J.
Titel

Slovo "rad" v dolní lužické srbštině

ErschienenStudije k serbskej dialektologiji. Budyšin 1963. S. 183-195
KlassifikationSprachen der slawischen Völker
Sorbisch
SoundexS8500; D2560; L5844; S8718
Dokumententypperiodisch
Bestandin KVK prüfen
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Jan Blahoslav a J. K. Komenský o lužické srbštině / Frinta, A.
Klassifikace německých přejatýchslov v hornilužické srbštině / Müller, K.
Russkoe slovo v GDR / Danovskij, A. V.
O některých aspektech udržovaní současných srbských masopustných zvyků v Dolní Lužici / Fasske, H.
(Rez. zu) Slovo v jazyke proizvedenij V.I. Lenina. Moskva 1979 / Jüttner, I.
(Rez. zu) Timofeev, L.I.: Slovo v stiche. Moskva 1982 / Schäfer, I.
(Rez. zu) Dement'ev, V.V.: Ispoved' zemli. Slovo o rossijskoj poėzii. Moskva 1980 / Schäfer, I.