Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach Change in Contemporary Slavic Languages (1945-1995) lieferte 9 Treffer
1

Dynamické polstoročie vo vývine slovanských jazykov

Bosák, Ján - Jazykovedný časopis 49 (1998) 1/2, 75-80
2

Teoretyczne i metodologiczne zalożenia programu badawczego „Współczesne przemiany języków słowiańskich (1945-1995)“

Gajda, Stanisław - Jazykovedný časopis 49 (1998) 1/2, 5-14
3

Współczesne przemiany języków słowiańskich

Gajda, Stanisław - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 83-89
4

Obščije tendencii i specifičeskije formy ich realizacii v sovremennych slavjanskich jazykach

Gutschmidt, Karl - Jazykovedný časopis 49 (1998) 1/2, 15-26
5

Metodologické problémy porovnávání vývoje a synchronní dynamiky současných slovanských jazyků

Kořenský, Jan - Česká slavistika 1998 : české přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů Krakov 27.8.-2.9.1998 (1998), 99-106
6

Metodologické problémy zkoumání proměn současných slovanských jazyků

Kořenský, Jan - Jazykovedný časopis 49 (1998) 1/2, 27-33
7

Planiranje jezika i jezička politika: princip i tendencije : (na primeru srpsko-hrvatske relacije)

Radovanović, Milorad - Jazykovedný časopis 49 (1998) 1/2, 57-74
8

Srpski jezik na kraju veka : izmedju ’balkanizacije‘ i ’evropeizacije‘

Radovanović, Milorad - Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku 40 (1997) 1, 161-165
9

Dynamika normatívnych kritérií v slovanských jazykoch : (na základe slovinských skúseností)

Vidovič-Muha, Ada - Jazykovedný časopis 49 (1998) 1/2, 35-56