Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
1

Marfanalohija belaruskaj movy ŭ ahuľnaslavjanskim kanteksce: linhvaheahrafičny aspekt : daklad na XV Mižnarodnym z`jezdze slavistaŭ (Minsk, 20–27 žniŭnja 2013 h.)

Rusak, Valjancina - 2013, 30
2

Καθάπερ γάρ τις μήτηρ… : two Slavonic Translations of Chapters 25–27 of Gregory of Nyssa’s De hominis opificio

Sels, Lara - Slavica gandensia (2003), 89–113
3

Diariuš Pylypa Orlyka : problemy paleohrafiji, tekstolohiji, perekladu, vydannja : dop. na XV Mižnar. z`jizdi slavistiv (Minsʼk, 20–27 serp. 2013 r.)

Soboľ, Valentyna - 2013, 38 s.
4

Orske pesme i njihovo mesto u sistematizaciji srpskohrvatskih narodnih pesama

Mladenović, Olivera - Narodno stvaralaštvo : organ Saveza udruženja folklorista Jugoslavije (1968), 165-172
5

Konfihuratyvno-enerheaľna modeľ movy jak osnova zistavnych doslidžen’ : dopoviď do XII Mižnarodnoho konhresu slavistiv (Krakiv, 27 serpnja - 2 veresnja 1998 roku)

Bardina, Nataľja; Kolesnyk, Valentyna - 1998, 20 s.
6

Dijalektna baza na nekoi grafički varijanti vo glagolicata

Ilievski, Petar Chr. - Prilozi = Contributions 27 (2002) 1/2, 21–38
7

Tradicija i promjene u južnoslavenskim jezicima

Neweklowsky, Gerhard - Bosanski – hrvatski – srpski : Međunarodni skup „Aktuelna pitanja jezika Bošnjaka, Hrvata, Srba i Crnogoraca“ Beč 27.–28. sept. 2002 = Bosnisch – Kroatisch – Serbisch : Internationale Tagung „Aktuelle Fragen der Sprache des Bosniaken, Kroaten, Serben und Montenegriner“ Wien 27.–28. Sept. 2002 (2003), 161–178
8

Uplyŭ kantaktnych moŭ na frazealohiju havorak Hrodzenščyny

Danilovič, Mikalaj - Movaznaŭstva, litaraturaznaŭstva, faľklarystyka : XV Mižnarodny z`jezd slavistaŭ (Minsk, Belarusʼ, 20–27 žniŭnja 2013 h.) : daklady belaruskaj delehacyi (2013), 27–36
9

Slavjano-nemeckije paralleli : iz nabljudenij nad leksiko-semantičeskoj tipologijej germanizmov : doklad k XV Meždunarodnomu s“jezdu slavistov (Minsk, 20–27 avgusta 2013 g.) : naučnoje izdanije

Zubov, Mykola - , 56
10

Metodologické problémy zkoumání proměn současných slovanských jazyků

Kořenský, Jan - Jazykovedný časopis 49 (1998) 1/2, 27-33