Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
1

Analyse des structures Sujet – Verbe / Verbe – Sujet en russe contemporain

Bernitskaïa, Natalia; Roudet, Robert - Revue des études slaves 84 (2013) 1/2, 71–84
2

Préverbation et construction des verbes en russe

Corbet, Ch. - Revue des études slaves 34 (1957) 1/4, 37-45
3

Osobitosti východnej slovenčiny nezápadoslovanského pôvodu

Dudášová-Kriššáková, Júlia - XII. medzinárodný zjazd slavistov v Krakove : príspevky slovenských slavistov (1998), 183-197
4

Serbskaja i chorvatskaja redakcii obščeslavjanskogo literaturnogo jazyka

Hamm, J. - Voprosy jazykoznanija 13 (1964) 3, 84-87
5

Tendances de la morphologie verbale en russe moderne

Ľhermitte, René - Communications de la délégation française et de la délégation suisse : VIe Congrès international des slavistes : Prague, 7-13 août 1968 (1968), 75-84
6

Dateľnyj padež napravlenija v slavjanskich jazykach

Gallis, A. - Scando-Slavica (1963), 104-122
7

Zapadno-slavjanskije elementy v kirillomefodijevskoj leksike

Pogorelov, Valerij Aleksandrovič - Sborník prací I. sjezdu slovanských filologů v Praze 1929 (1932), 667
8

Stoss Michała Lermontowa : próba interpretacji

Galon-Kurkowa, Krystyna - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 7, Literaturoznawstvo, Folklorystyka, Problematyka historyczna : prace na X Międzynarodowy kongres slawistów w Sofii 1988 (1988), 71-84
9

Sur les rapports syntaxiques de ľaspect verbal et des pronoms indéfinis

Fontaine, Jacqueline - Revue des études slaves (1978) 1/2, 97-105
10

Rasni tipi Slovencev

Škerlj, B. K. - Księga referatów : II Międzynarodowy zjazd slawistów (filologów słowiańskich). Sekcja III – Kulturalno-społeczna ; Sekcja IV – Dydaktyczna = Recueil des communications : II Congrès international des slavistes (philologues slaves). Section III – Sciences sociales et histoire de la civilisation ; Section IV – Didactique (1934), 84-88