Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
1

The Dramatic Works of Lev Lunts

Russel, R. - The Slavonic and East European Review 66 (1988) 2, 210-223
2

Ein niederländisch-russisches Gesprächsbuch aus dem 17. Jh.

Günther, E. - Zeitschrift für Slawistik 8 (1963) 4, 485-496
3

Předpoklady vzniku a možnosti neoslavismu

Herman, Karel; Kolejka, Josef - Československé přednášky pro VI. mezinárodní sjezd slavistů v Praze (1968), 485-489
4

O pervych šesti glavach Skazanija Avraamija Palicyna

Iglói, Endre - Studia slavica Academiae scientiarum hungaricae 14 (1968), 205-218
5

Vladimir Majakovskij - poet novogo tipa i jego mirovoje značenije

Čeremin, Georgij Sergejevič - Slavjanskije literatury : VIII meždunarodnyj s“jezd slavistov : Zagreb – Ljubljana, sentjabr’ 1978 g. : doklady sovetskoj delegacii (1978), 485-500
6

Rożnicowanie się dialektów prasłowiańskich w świetle kryterjum ilościowego

Czekanowski, Jan - Sborník prací I. sjezdu slovanských filologů v Praze 1929 (1932), 485-504
7

Models of Represented Reality in the Prose of Tadeusz Konwicki

Możejko, Edward - Canadian Slavonic Papers : an Interdisciplinary Journal Devoted to Central and Eastern Europe 39 (1997) 3/4, 485-494
8

Z zagadnień leksykalnych typologicznej charakterystyki języków słowiańskich

Wierzchowski, Józef - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 7, Językoznawstwo : prace na X Międzynarodowy kongres slawistów w Sofii 1988 (1988), 485-490
9

Das klassische Erbe der Sowjetliteratur und die Entwicklung des sozialistischen Realismus in der Gegenwart

Jünger, H. - Zeitschrift für Slawistik 27 (1982) 4, 477-485
10

Imiona niesłowiańskie w cerkiewnosłowiańskim kalendarzu liturgicznym : (na przykładzie staroruskiego Ewangeliarza ławryszewskiego)

Friedelówna, Teresa - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 5, Językoznawstwo (1978), 477-485