Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
1

K probleme obščnosti slavjanskogo muzykaľnogo foľklora

Zemcovskij, Izalij Iosifovič - Sovetskaja muzyka 30 (1968) 7, 104-107
2

O formacjach od rdzeni zaimkowych

Nettenberg, K. - Scando-Slavica (1958), 176-201
3

Arenge srpskih povelja

Mošin, Vladimir - Odgovori na pitanja – Saopštenja i referati : Dopune : III međunarodni kongres slavista (slovenskih filologa) : 18.–25.IX.1939 = Réponses aux questions – Communications et rapports : Supplément : IIIème congrès international des slavistes (philologues slaves) (1939), 104
4

Vývoj praslovanské slovní zásoby

Machek, V. - Československé přednášky pro V. mezinárodní sjezd slavistů v Sofii (1963), 99-104
5

Stenografické soustavy pro zapisování dialektických vyprávění

Trnka, Bohumil - Sborník prací I. sjezdu slovanských filologů v Praze 1929 (1932), 727-729
6

Conference Rules in Czech and Functional Sentence Perspective

Bílý, Milan - Slavica lundensia (1978), 51-104
7

Die Besonderheiten des pomoranischen Kardinalzahlworts gegenüber dem des Polnischen

Hinze, F. - Zeitschrift für Slawistik 17 (1972) 3, 346-350
8

Dateľnyj padež napravlenija v slavjanskich jazykach

Gallis, A. - Scando-Slavica (1963), 104-122
9

Charakterystyka języka urzędowego Wielkiego Księstwa Litewskiego

Rudzińska, M. - Księga referatów : II Międzynarodowy zjazd slawistów (filologów słowiańskich). Sekcja I – Językoznawstwo = Recueil des communications : II Congrès international des slavistes (philologues slaves). Section I – Linguistique (1934), 100-104
10

Slavisch-deutsche Sprachkontakte und suffixale Adaptionen in der Lexik

Hengst, Karlheinz - Slavistische Studien zum XII. Internationalen Slavistenkongress in Krakau 1998 (1998), 43-57