Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
1

Aleko Konstantinov i slavjanstvoto

Veselinov, G. - Narodna prosveta 19 (1963) 11, 41-50
2

La similitudine nel romanno Anna Karenina di Lev Tolstoj

Piretto, Gian Piero - Contributi italiani alľVIII Congresso internazionale degli Slavisti : (Zagreb – Ljubljana 1978) (1978), 281-290
3

Folklor w pieśniach rewolucyjnych

Zakrzewski, B. - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 6, Literaturoznawstwo, Folklorystyka, Problematyka historyczna : prace na IX Międzynarodowy kongres slawistów w Kijowie 1983 (1983), 287-290
4

A Stylistic Comparison of the Greek and Old Slavonic Text of Athanasios’ First Sermon Against the Arians

Molnár, N. - Studia slavica Academiae scientiarum hungaricae 14 (1968), 283-290
5

Wokół problemu opisu porównawczego języków bliskospokrewnionych

Wolnicz-Pawlowska, Ewa - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 289-290
6

Voland i jego svita : (onomastičeskije etjudy)

Kovalev, Gennadij Filippovič - Vestnik Voronežskogo gosudarstvennogo universiteta : naučnyj žurnal. Serija 1, Gumanitarnyje nauki (1996) 1, 86-101
7

Michaił Bachtin: między wschodem i zachodem

Żylko, Bogusław - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Literaturoznawstwo, folklorystyka, nauka o kulturze : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 285-290
8

Ab „nacyjanaľnych“ asablivascjach rytmu : stylemetryčny pohljad na mahčymasci prazaičnaj prasodyi

Žuk, Ihar - Movaznaŭstva, litaratura, kuľturalohija, faľklarystyka : XIII Mižnarodny z’jezd slavistaŭ (Ljubljana, 2003) : daklady belaruskaj delehacyi (2003), 278–290
9

Charakternyje čerty slavjano-rumynskoj literatury

Panaitescu, P. P. - Romanoslavica (1963), 267-290
10

Muzykaľnaja kuľtura zapadnoslavjanskich narodov, jeje meždunarodnyje svjazi i mirovoje značenije

Belza, I. F. - Istorija, foľklor, iskusstvo slavjanskich narodov : doklady sovetskoj delegacii (1963), 253-290