Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
1

Postavení slovesa v struktuře české věty

Daneš, Fr.; Hlavsa, Zd.; Kořenský, J. - Československé přednášky pro VII. mezinárodní sjezd slavistů ve Varšavě (1973), 129-139
2

Epopejična inspiracija Njegoševa

Živković, D. - Letopis Matice srpske 139 (1963) 5, 439-454
3

Mickiewicz i Puszkin

Fiszman, Samuel - American Contributions to the Tenth International Congress of Slavists : Sofia, September 1988 : Literature (1988), 139-154
4

Pro poholosnene ukrajins’ke „l“

Simovyč, V. - Zapysky Naukovoho tovarystva imeny Ševčenka. Praci filolohičnoji sekciji (1937), 139-152
5

Huysmans et Przybyszewski

Herman, M. - Księga referatów : II Międzynarodowy zjazd slawistów (filologów słowiańskich). Sekcja II – Historja literatury = Recueil des communications : II Congrès international des slavistes (philologues slaves). Section II – Histoire littéraire (1934), 56-57
6

Zur Definition des Verbalaspekts

Kølln, Herman - Scando-Slavica (1968), 131-139
7

Volkslieder in der Mundartenforschung

Sipos, St. - Studia slavica Academiae scientiarum hungaricae 4 (1958) 1/4, 159-191
8

Jednotnost české literatury

Pražák, A. - Księga referatów : II Międzynarodowy zjazd slawistów (filologów słowiańskich). Sekcja II – Historja literatury = Recueil des communications : II Congrès international des slavistes (philologues slaves). Section II – Histoire littéraire (1934), 139
9

Mysľ i zvuk v poezii

Blagoj, D. D. - Slavjanskije literatury (1973), 99-139
10

Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj

Bauer, Jaroslav - Československé přednášky pro VI. mezinárodní sjezd slavistů v Praze (1968), 77-85