Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
1

Tipi slovenskega romana v dvajsetletju 1866-1885

Barbarič, Štefan - Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede 25 (1977) št. kongresna, 117-133
2

Chlebnikov’s Language Experiments

Weststeijn, Willem G. - Dutch Contributions to the Eighth International Congress of Slavists : Zagreb, Ljubljana, September 3-9, 1978 (1979), 397-425
3

Problémy historické klasifikace slovanského písňového folklóru

Zilynskyj, Orest - Československé přednášky pro VI. mezinárodní sjezd slavistů v Praze (1968), 397-405
4

Ľaspect perfectif comme hypercatégorie : approche cognitive

Włodarczyk, Hélène - Revue des études slaves 74 (2002–2003) 2/3, 327–338
5

Herzen’s Changing Concept of Reality and its Reflection in his Literary Works

Partridge, Monica - The Slavonic and East European Review 46 (1968) 107, 397-421
6

Zum Gebrauch der Metapher in den balkanslawischen lyrischen Volksliedern

Pollok, K.-H. - Slawistische Studien zum V. Internationalen Slawistenkongress in Sofia 1963 (1963), 175-206
7

Vliv slovanských jazyků na ustalování syntaktické struktury novodobé češtiny

Grepl, Miroslav - Československé přednášky pro VI. mezinárodní sjezd slavistů v Praze (1968), 129-133
8

Lingvističeskije aspekty perevodov s russkogo jazyka na rumynskij

Zacordonet, Alexandru - Romanoslavica (1968), 397-407
9

Idei R.O. Jakobsona i problemy grammatičeskoj semantiki

Bondarko, Aleksandr Vladimirovič - Slavjanskoje jazykoznanije : XII Meždunarodnyj s`jezd slavistov Krakov, 1998 g. : doklady rossijskoj delegacii (1998), 84-97
10

Wort als Raum und Wort als Körper in Texten von Věra Linhartová

Stolz-Hladká, Zuzana - Schweizerische Beiträge zum XII. Internationalen Slavistenkongress in Krakau, August 1998 (1998), 397-419