Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
1

Die Kölner niedersorbische Liederhandschrift

Olesch, Reinhold - Slavistische Studien zum VIII. Internationalen Slavistenkongress in Zagreb 1978 (1978), 361-372
2

Contribution à ľétude de la racine prav-

Verret, Guy - Revue des études slaves (1978) 1/2, 241-244
3

Sémantické princípy pomenovacieho aktu v modernej poézii

Marčok, Viliam - Československé přednášky pro VI. mezinárodní sjezd slavistů v Praze (1968), 357-361
4

Nabljudenija nad imenata na golemite reki v iztočnija kraj na Balkanskija poluostrov

Zaimov, Jordan - Slavjanska filologija (1978), 361-364
5

Památky výtvarného umění v lidové srbské epice

Stránský, Antonín - Sborník prací I. sjezdu slovanských filologů v Praze 1929 (1932), 361-367
6

Mjastoto na leksikata v gramatikata na roljata i referentnostta

Nicolova, Ruselina - Slavjanska filologija (1998), 7-24
7

Discourse Function of Past Tenses in Pre-Modern Balkan Slavic Prose

Fielder, Grace E. - American Contributions to the Twelfth International Congress of Slavists : Cracow, August - September 1998 : Literature, Linguistics, Poetics (1998), 344-361
8

Integrační procesy v řeči a dnešní dynamický svět dětské kultury a literatury

Lepilová, Květuše - Česká slavistika 2003 : české přednášky pro XIII. mezinárodní kongres slavistů, Ljubljana 15.–21.8.2003 (2003), 361–367
9

The Creative Personality as Viewed by the Prague Linguistic Circle : Theories and Implications

Winner, Th. G. - American Contributions to the Seventh International Congress of Slavists : Warsaw, August 21-27, 1973 (1973), 361-376
10

The Role of Transformations in the Definition of Syntagmas in Russian and other Slavic Languages

Worth, D. S. - American Contributions to the Fifth International Congress of Slavists : Sofia, September 1963 (1963), 361-383