Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
1

The Dramatic Works of Lev Lunts

Russel, R. - The Slavonic and East European Review 66 (1988) 2, 210-223
2

Balto-slavjano-italijskije izoglossy : leksičeskaja sinonimija

Martynaŭ, Viktar - 1978, 48 s.
3

Le type verbal „lěje - lĭjati“

Vaillant, André - Saopštenja i referati : III međunarodni kongres slavista (slovenskih filologa) : 18.–25.IX.1939 = Communications et rapports : IIIème congrès international des slavistes (philologues slaves) (1939), 76-77
4

Konvergentný vývin slovanských osobních zámen a slovies

Novák, Ľudovít - Slovenská reč : časopis pre výskum a kultúru slovenského jazyka 33 (1968) 4, 201-210
5

Hviezdoslav und die ungarische Literatur

Sziklay, L. - Studia slavica Academiae scientiarum hungaricae 4 (1958) 1/4, 193-210
6

Poznámky k nerovnoměrnosti vývoje slovanských literatur

Parolek, Radegast - Československé přednášky pro VI. mezinárodní sjezd slavistů v Praze (1968), 205-210
7

Methodický ráz literárněhistorické vědy české

Weingart, M. - Księga referatów : II Międzynarodowy zjazd slawistów (filologów słowiańskich). Sekcja II – Historja literatury = Recueil des communications : II Congrès international des slavistes (philologues slaves). Section II – Histoire littéraire (1934), 168-169
8

Zum russischen Genitiv auf -a und -y im 17. Jahrh.

Sørensen, H. Chr. - Scando-Slavica (1958), 210-238
9

Sentimentalism in the Historical Writings of N.M. Karamzin

Dewey, H. W. - 1958, 10 s.
10

Sistemata ot podčinitelni vrăzki v slavjanskoto izrečenie

Krăpova, Iliana - Srpski jezik : studije srpske i slovenske. Serija 1 9 (2004) 1/2, 343–350