Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
1

Nabljudenija nad funkcionirovanijem sojuza poka

Barentsen, Adrian A. - Dutch Contributions to the Eighth International Congress of Slavists : Zagreb, Ljubljana, September 3-9, 1978 (1979), 57-160
2

O rekonstrukciji staroslovenskog fonološkog sistema

Pešikan, M. - Južnoslovenski filolog 25 (1961/1962), 153-160
3

Beiträge zur slowenischen Mundart in Ungarn

Király, Péter - Hungaro-Slavica : VIII. Internationaler Kongress der Slawisten : Zagreb, 3.-9. September 1978 (1978), 125-140
4

Charakter a úkoly srovnávacího studia spisovných jazyků slovanských

Havránek, B. - Slavia 27 (1958) 2, 153-160
5

Russkaja svadebnaja pesnja

Mahler, Elsa - Sborník prací I. sjezdu slovanských filologů v Praze 1929 (1932), 160-161
6

Ezikovata filosofija na slavjanskoto srednovekovie

Bujukliev, Ivan - Slavjanska filologija (1998), 151-160
7

Otázka prevzatých slov v slovanských jazykoch

Blanár, Vincent - Československé přednášky pro VI. mezinárodní sjezd slavistů v Praze (1968), 155-160
8

Poznámky ke zpracování syntaxe staroslověnštiny

Večerka, Radoslav - Československé přednášky pro VIII. mezinárodní sjezd slavistů v Záhřebu = Československé prednášky pre VIII. medzinárodný zjazd slavistov v Záhrebe : lingvistika (1978), 151-160
9

Zaroždenije i razvitije žanrov drevnerusskoj literatury

Lichačev, D. S. - Slavjanskije literatury (1973), 160-177
10

Příspěvky k lexikologickému rozboru jazyka staroslověnského

Weingart, M. - Księga referatów : II Międzynarodowy zjazd slawistów (filologów słowiańskich). Sekcja I – Językoznawstwo = Recueil des communications : II Congrès international des slavistes (philologues slaves). Section I – Linguistique (1934), 160