Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
1

Vývoj praslovanské slovní zásoby

Machek, V. - Československé přednášky pro V. mezinárodní sjezd slavistů v Sofii (1963), 99-104
2

Zur Struktur und Semantik der eingliedrigen Satzgefüge

Gladrow, Wolfgang - Zeitschrift für Slawistik 22 (1977) 4, 476-484
3

Jafetičeskij predok vostočnych slavjan - kimmerijcy

Bykovskij, Sergej Nikolajevič - Izvestija Gosudarstvennoj akademii istorii materiaľnoj kuľtury 8 (1931) 8-10, 99 s.
4

Šta su začinavci?

Fancev, Fr. - Saopštenja i referati : III međunarodni kongres slavista (slovenskih filologa) : 18.–25.IX.1939 = Communications et rapports : IIIème congrès international des slavistes (philologues slaves) (1939), 97-99
5

Polská účast v českém národním obrození. Sv. 1

Szyjkowski, Marian - 1931, 1-7, 53-133
6

On the Balkan Linguistic Type

Lindstedt, Jouko - Studia slavica finlandensia (1998), 91-103
7

Transformacija, sintaksičeskaja paradigmatika i členy predloženija

Adamec, Přemysl; Hrabě, Vladimír - Slavia : časopis pro slovanskou filologii 37 (1968) 2, 185-192
8

Zur sog. unpersönlichen Ausdruckweise im Slawischen

Liewehr, F. - Zeitschrift für Slawistik 3 (1958) 2/4, 197-208
9

Kvantitativní predikát v slovanských jazycích

Mrázek, Roman - Československé přednášky pro VIII. mezinárodní sjezd slavistů v Záhřebu = Československé prednášky pre VIII. medzinárodný zjazd slavistov v Záhrebe : lingvistika (1978), 91-99
10

Mysľ i zvuk v poezii

Blagoj, D. D. - Slavjanskije literatury (1973), 99-139