Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
1

Griechische Lehnsyntax im Altslavischen

Ružička, R. - Zeitschrift für Slawistik 3 (1958) 2/4, 173-185
2

Wieviele Grammeme hat der slawische Verbalaspekt?

Cockiewicz, Wacław - Polonica (1998), 161-173
3

Prädikativität und Deprädizierung

Gladrow, Wolfgang - Slavistische Studien zum XII. Internationalen Slavistenkongress in Krakau 1998 (1998), 29-41
4

Estetika jezika

Michajlović, Zagorka - Saopštenja i referati : III međunarodni kongres slavista (slovenskih filologa) : 18.–25.IX.1939 = Communications et rapports : IIIème congrès international des slavistes (philologues slaves) (1939), 171-173
5

Variantes inédites des brouillons de Résurrection

Nivat, Georges - Schweizerische Beiträge zum VIII. Internationalen Slavistenkongress in Zagreb und Ljubljana, September 1978 (1978), 173-189
6

Nekotoryje zadači izučenija vtorogo južnoslavjanskogo vlijanija v Rossii

Lichačev, D. S. - 1958, 68 s.
7

Éléments romantiques dans les poèmes en prose de Turgenev

Granjard, H. - Communications de la délégation française (1973), 173-183
8

K problematice lexikálního standardu a jeho adekvátního popisu

Machač, Jaroslav; Sochová, Zdeňka - Slovo a slovesnost : časopis pro otázky teorie a kultury jazyka 29 (1968) 2, 167-173
9

Motivacijska moč slovenskih medmetov

Stramljič Breznik, Irena - Jezikoslovni zapiski : glasilo Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša 19 (2013) 1, 173–185
10

Sémiotická problematika žánrů lidového vyprávění

Beneš, Bohuslav - Československé přednášky pro VIII. mezinárodní sjezd slavistů v Záhřebu = Československé prednášky pre VIII. medzinárodný zjazd slavistov v Záhrebe : literatura – folklór – historie (1978), 173-182