Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
1

Zur Geschichte des Kroatennamens

Zett, Robert - Schweizerische Beiträge zum VIII. Internationalen Slavistenkongress in Zagreb und Ljubljana, September 1978 (1978), 283-293
2

Osnovnyje etapy razvitija russkogo geroičeskogo eposa

Propp, V. Ja. - 1958, 33 s.
3

Intimations of Mortality in Four Čexov Stories

Mathewson, Rufus W., Jr. - American Contributions to the Sixth International Congress of Slavists : Prague, 1968, August 7-13 (1968), 261-283
4

Miejsce nauki o wierszu w literaturoznawstwie

Mayenowa, M. R. - Z polskich studiów slawistycznych : prace historycznoliterackie (1958), 270-283
5

Utverždenije realizma v češskoj literature

Solov'jeva, A. P. - Slavjanskije literatury : doklady sovetskoj delegacii (1963), 175-200
6

Osnovnyje etapy razvitija russkogo geroičeskogo eposa

Propp, V. Ja. - Issledovanija po slavjanskomu literaturovedeniju i foľkloristike (1960), 284-311
7

Předchůdci slavistiky: Jan Hus

Večerka, Radoslav - Česká slavistika 1998 : české přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů Krakov 27.8.-2.9.1998 (1998), 283-288
8

O važnosti Kopitarove i Miklošičeve slavistike za balkanologiju

Skok, P. - Govori i predavanja : III međunarodni kongres slavista (slovenskih filologa) : 18.–25.IX.1939 = Discours et conférences : IIIème congrès international des slavistes (philologues slaves) (1939), 65-78
9

Teološka prednost staroslovenskog jezika

Kalezić, Dimitrije M. - Književnost i jezik : časopis Društva za srpski jezik i književnost Srbije 60 (2013) 2, 277–283
10

Sloveni: unde orti estis? = Slováci, kde sú vaše korene?

Hromník, Cyril A. - Slavia antiqua : rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim (1998), 283-292