Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
1

Methodisches zum Problem der Volksballade

Braun, Maximilian - Slavistische Studien zum VI. Internationalen Slavistenkongress in Prag 1968 (1968), 314-330
2

Zur Entstehung, Entwicklung und zum Wesen der Romanepopöe des sozialistischen Realismus

Warm, G. - Zeitschrift für Slawistik 8 (1963) 4, 594-606
3

Brodskij i Montale : ob esse „V teni Dante“ i o drugom

Niero, Alessandro - Russian Literature : Croatian and Serbian, Czech and Slovak, Polish 47 (2000) 3/4, 307-330
4

Jazykovyje archaizmy i religiozno-biblejskije motivy v rannej poezii Majakovskogo

Péter, Mihály - Studia slavica Academiae scientiarum hungaricae 14 (1968), 313-330
5

Latentni stranojezični utjecaji na hrvatski jezik

Turk, Marija - Zbornik zagrebačke slavističke škole 2002 (2003), 321–330
6

Úloha slovesné prefikace ve staré češtině a její vývoj

Šlosar, Dušan - Československé přednášky pro VIII. mezinárodní sjezd slavistů v Záhřebu = Československé prednášky pre VIII. medzinárodný zjazd slavistov v Záhrebe : lingvistika (1978), 161-167
7

Savremeni pravopisi srpskohrvatskog jezika na početku XXI veka

Brborić, Veljko Ž. - Književnost i jezik : časopis Društva za srpski jezik i književnost Srbije 60 (2013) 2, 317–330
8

Ot modelej predloženija – k modelirovaniju vyskazyvanija

Dymarskij, Michail Jakovlevič - Slavjanskoje jazykoznanije : XV Meždunarodnyj s“jezd slavistov : Minsk, 2013 g. : doklady rossijskoj delegacii (2013), 308–330
9

The Phonetic Feature Approach in the Description of the Morphology of the Slavic Languages

Campen, J. A. Van - American Contributions to the Fifth International Congress of Slavists : Sofia, September 1963 (1963), 323-330
10

Linguistic Layering in the Lavrentian Chronicle : (the Imperfect Consonantal Augment)

Timberlake, Alan - American Contributions to the Twelfth International Congress of Slavists : Cracow, August - September 1998 : Literature, Linguistics, Poetics (1998), 501-514