Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
1

Ivan Franko ta poľs’ki pozytyvisty

Lev, V. - 1937, 8 s.
2

Jezična starina u hrvatskom petrarkizmu

Vončina, Josip - Prilozi (1978), 141-162
3

O segmentacii suffiksaľnych morf v russkom jazyke

Lönngren, Lennart - Scando-Slavica (1979), 155-162
4

Problem Cankarjeve lirike

Bernik, Francè - Slavistična revija : časopis za jezik in literarne vede 16 (1968) 1/2, 169-202
5

Sociální podmíněnost volby rodného jména v slovanských jazycích

Knappová, Miloslava - Slavia : časopis pro slovanskou filologii 47 (1978) 3, 225-232
6

Was ist Methods Väterbuch?

Veder, W. R. - Dutch Contributions to the Seventh International Congress of Slavists : Warsaw, August 21-27, 1973 (1973), 153-162
7

Le innovazioni preetniche nello slavo

Bartoli, Matteo - Saopštenja i referati : III međunarodni kongres slavista (slovenskih filologa) : 18.–25.IX.1939 = Communications et rapports : IIIème congrès international des slavistes (philologues slaves) (1939), 7-8
8

Příspěvky k staroslověnské syntaxi a stylistice

Weingart, M. - Księga referatów : II Międzynarodowy zjazd slawistów (filologów słowiańskich). Sekcja I – Językoznawstwo = Recueil des communications : II Congrès international des slavistes (philologues slaves). Section I – Linguistique (1934), 161-162
9

Morfosintaksis drevneslavjanskich čisliteľnych

Žolobov, Oleg Feofanovič - Slavjanskoje jazykoznanije : XIII Meždunarodnyj s`jezd slavistov Ljubljana, 2003 g. : doklady rossijskoj delegacii (2003), 162–176
10

K otázce baltoslovanských jazykových vztahů

Trost, P. - Československé přednášky pro IV. mezinarodní sjezd slavistů v Moskvě (1958), 221-227