Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
1

Das Problem der obersorbisch-niedersorbischen Sprachgrenze

Lötzsch, R. - Zeitschrift für Slawistik 8 (1963) 2, 172-183
2

The War of Chotin in Literature

Eekman, T. - 1958, 45 s.
3

Was gibt das Baltische für die historische Phraseologie des Slawischen?

Eckert, Rainer - Zeitschrift für Slawistik 43 (1998) 2, 178-183
4

Priroda afrikata srpskohrvatskog jezika

Peco, A. - Južnoslovenski filolog 25 (1961/1962), 161-183
5

Osobitosti východnej slovenčiny nezápadoslovanského pôvodu

Dudášová-Kriššáková, Júlia - XII. medzinárodný zjazd slavistov v Krakove : príspevky slovenských slavistov (1998), 183-197
6

Éléments romantiques dans les poèmes en prose de Turgenev

Granjard, H. - Communications de la délégation française (1973), 173-183
7

K štatistickej štruktúre slovotvorného modelu

Horecký, J. - Československé přednášky pro V. mezinárodní sjezd slavistů v Sofii (1963), 125-134
8

Šenoa i Poljaci

Živanovič, Đ. - Južnoslovenski filolog : povremeni spis za slovensku filologiju 23 (1958) 1/4, 183-216
9

Slavonski dijalekt prema ostalim hrvatskim dijalektima

Kolenić, Ljiljana - Zbornik zagrebačke slavističke škole 2002 (2003), 175–183
10

O kontekstowej adaptacji słownikowej wartości wyrazów

Jodłowski, Stanisław - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 3, Językoznawstwo : prace na VI Międzynarodowy kongres slawistów w Pradze 1968 (1968), 183-188