Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
1

Transliteracja alfabetu grażdańskiego

Batowski, Henryk - Przewodnik bibljograficzny 50 (1927) 4, 7–8, 9, 10, 177–178, 348–350, 394–395, 436–437
2

Zum Familienroman als Genre

Hodel, Robert - Deutsche Beiträge zum 14. Internationalen Slavistenkongress : Ohrid 2008 (2008), 437–448
3

Ecological Ethics in the Fiction of L.N. Tolstoj

Lee, Nicholas - American Contributions to the Eighth International Congress of Slavists : Zagreb and Ljubljana, September 3-9, 1978 (1978), 422-437
4

O roli przedrostków w derywacji

Heltberg, Kristine - Scando-Slavica (1968), 117-129
5

K některým problémům české, srbské a charvátské literární avantgardy

Černá, Milada - Slavia : časopis pro slovanskou filologii 46 (1977) 4, 355-363
6

Kashubian Folklore in America

Perkowski, J. L. - American Contributions to the Seventh International Congress of Slavists : Warsaw, August 21-27, 1973 (1973), 419-437
7

O pojęciach nominalizacja i sentencjalizacja i ich przydatności w opisie języka

Topolińska, Zuzanna - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 5, Językoznawstwo (1978), 437-442
8

Emigracija kak travma

Suchanek, Lucjan - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 10, Literaturoznawstwo, kulturologia, folklorystyka : prace na XIII Międzynarodowy kongres slawistów w Lublanie 2003 (2003), 193–201
9

O Mickiewiczowskim czytaniu „tekstu człowieka“

Witkowska, A. - Studia romantyczne (1973), 159-175
10

On the Meaning of Prepositional Cases: the Locative and the Accusative in Polish Expressions of Time

Bacz, Barbara - Canadian Slavonic Papers : an Interdisciplinary Journal Devoted to Central and Eastern Europe 39 (1997) 3/4, 417-437