Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
1

On the Balkan Linguistic Type

Lindstedt, Jouko - Studia slavica finlandensia (1998), 91-103
2

Some Recent Changes in Canadian Polish

Grabowski, Yvonne - Canadian Contributions to the VIII International Congress of Slavists (Zagreb – Ljubljana 1978) : Tradition and Innovation in Slavic Literatures, Linguistics and Stylistics (1978), 71-87
3

Dramaty Karola Čapka na scenach polskich

Bobrownicka, M. - Pamiętnik słowiański : czasopismo naukowe poświęcone słowianoznawstwu (1963), 103-138
4

Two epic travels in Herzegovina

Golenistcheff-Koutouzoff, Elie - Saopštenja i referati : III međunarodni kongres slavista (slovenskih filologa) : 18.–25.IX.1939 = Communications et rapports : IIIème congrès international des slavistes (philologues slaves) (1939), 103
5

Ju. Zejer i Rossija

Treimer, Karl - Sborník prací I. sjezdu slovanských filologů v Praze 1929 (1932), 399-404
6

Z problematyki językowej pogranicza polsko-czesko-słowackiego

Greń, Zbigniew - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 95-101
7

Semantička kategorija (ne)faktivnost vo slovenskite jazici

Topolińska, Zuzanna - Prilozi = Contributions 22 (1997) 1/2, 93-103
8

Living Conservation of the Lexis of Old Church Slavonic

Ribarova, Zdenka; Ribarov, Kiril - Palaeobulgarica = Starobălgaristika 22 (1998) 2, 97-103
9

Znaczenie danych historycznych i dialektycznych dla etymologii

Sędzik, Władysław - Rocznik slawistyczny = Revue slavistique (1998), 103-108
10

Pojmy slavistiky

Mésároš, Július - Slovenské pohľady : na literatúru a umenie 4+110 (1994) 8, 103-106