Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
1

Jedan prelazni govor

Peco, Asim - Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor (1977), 212-223
2

Tradition and Innovation in the Poetry of Bahdanovič

Mcmillin, Arnold B. - The Slavonic and East European Review 56 (1978) 2, 261-274
3

K otázce ukrajinského literárního baroka

Genyk-Berezovská, Zina - Československé přednášky pro VI. mezinárodní sjezd slavistů v Praze (1968), 261-265
4

Neologie jako singulární bod jazykovědy

Savický, Nikolaj - Česká slavistika 2003 : české přednášky pro XIII. mezinárodní kongres slavistů, Ljubljana 15.–21.8.2003 (2003), 135–145
5

Wschodniosłowiańsko-polskie stosunki leksykalne od XVI do XIX w.

Kochman, Stanisław - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 5, Językoznawstwo (1978), 254-261
6

Intimations of Mortality in Four Čexov Stories

Mathewson, Rufus W., Jr. - American Contributions to the Sixth International Congress of Slavists : Prague, 1968, August 7-13 (1968), 261-283
7

O groteskní satiře ve slovanských literaturách XX. století

Bartoš, O. - Československé přednášky pro V. mezinárodní sjezd slavistů v Sofii (1963), 261-266
8

Der musikwissenschaftliche Beitrag zur Erforschung der serbokroatischen Volksepik

Wünsch, Walther - Saopštenja i referati : III međunarodni kongres slavista (slovenskih filologa) : 18.–25.IX.1939 = Communications et rapports : IIIème congrès international des slavistes (philologues slaves) (1939), 161-162
9

Knižní titul ve slovanských literaturách

Měšťan, Antonín - Česká slavistika 1998 : české přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů Krakov 27.8.-2.9.1998 (1998), 261-268
10

Pisarze moraliści wobec władzy

Liburska, Lidia - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Literaturoznawstwo, folklorystyka, nauka o kulturze : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 255-261