Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
1

Latentni stranojezični utjecaji na hrvatski jezik

Turk, Marija - Zbornik zagrebačke slavističke škole 2002 (2003), 321–330
2

Morphological Considerations on the Balto-Slavic Problem

Schmalstieg, W. R. - American Contributions to the Ninth International Congress of Slavists : Kiev, September 1983 (1983), 269-276
3

Ke vzniku a vývoji české marxistické literární kritiky

Buriánek, F. - Československé přednášky pro V. mezinárodní sjezd slavistů v Sofii (1963), 267-276
4

Romans de chevalerie dans les littératures balkaniques

Cartojan, N. - Saopštenja i referati : III međunarodni kongres slavista (slovenskih filologa) : 18.–25.IX.1939 = Communications et rapports : IIIème congrès international des slavistes (philologues slaves) (1939), 192
5

Odróżnianie warstwy morfologicznej od fonetycznej w atlasie ogólnosłowiańskim

Siatkowski, Janusz - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 273-276
6

Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas i lingvističeskaja geografija

Vendina, Taťjana Ivanovna - Slavjanskoje jazykoznanije : XII Meždunarodnyj s`jezd slavistov Krakov, 1998 g. : doklady rossijskoj delegacii (1998), 130-147
7

Pushkin and Petrarch

Shapiro, Marianne; Shapiro, Michael - American Contributions to the Eleventh International Congress of Slavists : Bratislava, August - September 1993 : Literature : Linguistics : Poetics (1993), 154-169
8

K istorii srednebolgarskogo jazyka : (na osnove jevangelija No 849 NBKM)

Hollós, Attila - Hungaro-Slavica 1988 : 10. internationaler Slavistenkongress : Sofia, 14.-22. September 1988 (1988), 293-300
9

Foľklornoje nasledije slavjan v sovremennoj kuľture

Bachtina, Valentina Aleksandrovna; Nalepin, Aleksej Leonidovič - Istorija, kuľtura, etnografija i foľklor slavjanskich narodov : X Meždunarodnyj s“jezd slavistov : Sofija, sentjabr’ 1988 g. : doklady sovetskoj delegacii (1988), 265-276
10

Otraženije dvuch serij indojevropejskich glagoľnych form v praslavjanskom

Ivanov, Valerij Vasiľjevič - Slavjanskoje jazykoznanije : VI meždunarodnyj s“jezd slavistov (Praga, avgust 1968 g.) : doklady sovetskoj delegacii (1968), 225-276